Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

23 maart 2021

1.290 keer fysieke schade, 730 keer waardedaling

305.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.290 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 1.045 zijn er afgehandeld. Er kwamen 730 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 1.693 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 8,0 na een besluit over hun aanvraag. 

901 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 901,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 13,5 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 546,5 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 355 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen (was vorige week 175). Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (1.079 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (862 afgelopen week).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 56 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 163 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 340 (-9 t.o.v. vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 67.766 besluiten genomen over 75.012 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 4.876 besluiten betroffen een afwijzing (7,3 procent). Afgelopen week werden 45 aanvragen afgewezen, 4,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 88.570 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 76.836 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 78.599 aanvragen afgehandeld, waarbij 19.589 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Voortgang Waardedalingsregeling

Voor waardedaling wordt circa 90 procent van de aanvragen binnen 8 weken afgehandeld. Bij 9.035 aanvragen is de beslistermijn verdaagd en voor een deel is dat verlengd. Circa de helft van deze aanvrager betreft een perceel met waarschijnlijk meerdere functies, zoals een woongedeelte bij een bedrijf. Het IMG ontwikkelt momenteel een aanpak voor de afhandeling van deze aanvragen. Deels betreft het bijvoorbeeld ook aanvragers die een procedure bij stichting WAG waren begonnen en naar IMG willen overstappen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 8,0, gebaseerd op ruim 19.400 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,8. Afgelopen week was dit een 7,4. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,7.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 48 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 3.210 (+125 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 5,1 procent in bezwaar. Er zijn circa 800 bezwaren afgehandeld, 182 bezwaren zijn gegrond. Het betreft dan doorgaans een bezwaar waar op basis van procedurele gronden (er blijkt geen overeenkomst met de NAM te zijn gesloten, geen lopende procedure via stichting WAG te zijn, de eigendomsverhouding lag anders).

Meer informatie