Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

UPDATE 22-1: nieuwe coronamaatregelen, minder schade-opnames

300.jpg

Deze week besloot het demissionaire kabinet tot nieuwe coronamaatregelen en stemde de Tweede Kamer in met een avondklok. Er wordt gevreesd voor een nieuwe stijging van coronabesmettingen. Het IMG heeft daarop ook zijn coronamaatregelen heroverwogen en besloten tot verdere aanscherping. Deskundigen verzorgen vanaf aanstaande maandag, 25 januari, nog maar één opname per dag. Er worden daardoor minder schade-opnames uitgevoerd.

Verantwoord

Met de aanscherping kunnen wij nog steeds op een verantwoorde, veilige en vrijwillige manier schade-opnames blijven doen. Zo dragen de deskundigen mondkapjes en wordt de anderhalve meter afstand gerespecteerd. Naast het beperken van het aantal aanwezigen, vragen we de aanwezige schademelder ook een mondkapje te dragen tijdens de schade-opname. Dit gebeurde vaak al uit eigener beweging, maar wij zullen daar vanaf heden actief om vragen.

Gevolgen voor doorlooptijd

Hoewel de aanpassing vanaf maandag ingaat, worden er direct maatregelen getroffen. Zo zijn we vandaag al begonnen dit te realiseren door geplande schade-opnames toe te wijzen aan andere deskundigen en schade-opnames te verplaatsen. Tot op heden konden deskundigen drie of vier schade-opnames per dag hebben. Waarna ze ook tijd nodig hebben om die schade-opnames uit te werken in een adviesrapport. We proberen de impact van het terugbrengen van het aantal fysieke opnames te minimaliseren door het gebruik van de IMG-app of een contactloze opname door een Opname op Afstand. Komende tijd moet blijken wat dit voor gevolgen heeft voor de doorlooptijd van schademeldingen.

Eén bezoeker

Het aantal toegestane bezoekers thuis is gisteren direct terug gebracht tot één per dag. Deze maatregel heeft gevolg voor de wijze waarop wij de opname normaliter verzorgen. Vanaf vandaag zijn zaakbegeleiders niet meer aanwezig bij de opname. Bewoners die hiermee te maken krijgen ontvangen hierover bericht van hun zaakbegeleider of bij het inplannen van een opname.

AOS-meldingen

De urgentie van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS) maakt dat we geen aanpassingen in doen in de wijze waarop we AOS-meldingen afhandelen. Meerdere AOS-inspecties per dag blijven mogelijk.

-------

[Eerder bericht van 13-01-2021]

Nu de lockdown met tenminste drie weken is verlengd tot en met 9 februari, blijven de steunpunten gesloten. Verder heeft de maatregel van het kabinet geen gevolgen voor de werkwijze van het IMG. We blijven de schade opnemen zoals we dat doen sinds de afkondiging van de lockdown (half december).

Steunpunten

Als u een bezoek aan een steunpunt in gedachten heeft voor bijvoorbeeld hulp bij het invullen van de aanvraag voor de Waardedalingsregeling, vragen we u in plaats daarvan contact op te nemen met uw zaakbegeleider of ons Serviceloket (0800 4444 111). Vaak kunnen we telefonisch al goed helpen. Ook is het mogelijk dat een zaakbegeleider u thuis bezoekt. Dit huisbezoek kunt aanvragen en laten inplannen via het Serviceloket.

Schade-opnames

De manier waarop we schades opnemen verandert niet. De opnames voeren we uit volgens de RIVM-richtlijnen en op vrijwillige basis. Omdat het aantal personen dat tegelijk op bezoek komt maximaal twee per mag zijn, gaan we bij het maken van een afspraak na of er meer mensen van buiten het huishouden aanwezig zijn dan een deskundige en zaakbegeleider. Verder handhaven we altijd 1,5 meter, vragen we schademelders deuren open te zetten en de woning vooraf te ventileren. De deskundige en de zaakbegeleider dragen mondkapjes.

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.