Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

12 januari 2021

956 keer fysieke schade, 7.424 keer waardedaling

34.jpg

Afgelopen week kwamen er 956 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (scheuren in muren o.a.), er werden 705 afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling bedroeg 7.424. Er werden 17.504 afgehandeld.

720 miljoen euro

Er is nu 720,1 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 472,1 miljoen euro. Bij waardedaling is nu 248 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal bijna 74,1 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is net als vorige week circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. 

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 7.424 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 71.814 aanvragen. In totaal hebben bijna 66.460 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het Waardedalingsgebied. De aanvragen hebben betrekking op ruim 42.604 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen week 17.504 besluiten genomen (49.465 totaal). Dit hoge aantal komt doordat rondom de feestdagen geen besluiten werden genomen vanwege het afronden van het boekjaar. Bij de hervatting op 4 januari 2020 stonden hierdoor 9.000 beschikkingen klaar om verstuurd te worden.  

Er werden 12.937 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedroeg daarmee afgelopen week circa 26 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 648 besluiten 89 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 13,7 procent. In totaal wordt er bij 7 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 52 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft daarmee 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 1.753 bezwaren binnengekomen op de besluiten (+345 t.o.v. afgelopen week). Van de aanvragers met een besluit gaat 3,5 procent in bezwaar (0,9% lager t.o.v. vorige week).