Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

29 december 2020

1.199 keer fysieke schade, 773 keer waardedaling

181.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.199 nieuwe schademeldingen binnen voor fysieke schade (zoals scheuren in muren), en werden er 475 afgehandeld. Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling bedroeg 773. Er werden er 1638 afgehandeld.

Ruim 640 miljoen euro

Er is nu 640,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG. Bij de afhandeling van fysieke schade gaat het om 466,5 miljoen euro. Voor waardedaling is nu 174 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Afgelopen week werd daarmee in totaal bijna 4,1 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In de week voorafgaand aan de afgelopen week werd bijna 25 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. Dat de schadevergoeding deze week minder is, heeft twee redenen:

1.    Fysieke schade: Vanwege de kerstperiode is de capaciteit voor de schadeafhandeling beperkt. Bovendien is vanwege onderhoudswerkzaamheden in de kerstperiode het IT-systeem waarin besluiten worden vastgelegd niet beschikbaar. Er zijn daardoor afgelopen week minder besluiten genomen dan gebruikelijk.
2.    Waardedaling: Vanwege de afronding van het financiële boekjaar worden tot 4 januari geen beschikkingen en betalingen gedaan. Deze worden na 4 januari weer hervat. 

Afhandeling in minder dan half jaar

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is net als vorige week circa 182 dagen. Het IMG streeft ernaar deze termijn uiterlijk voor iedere reguliere schademelding ten minste te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. 

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 71 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 128 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Waardedalingsregeling

Er zijn afgelopen week 813 nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnengekomen. Het totaal komt daarmee op 61.768 aanvragen. In totaal hebben bijna 57.000 aanvragers een of meer aanvragen gedaan. Iemand kan immers eigenaar zijn (geweest) van meerdere panden in het gebied waar de waardedalingsregeling van toepassing is. De aanvragen hebben betrekking op ruim 38.000 adressen.

Besluiten en afwijzingen

Voor de Waardedalingsregeling zijn er afgelopen week 1.638 besluiten genomen, wat het totaal op 31.447 brengt. Er werden 799 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedroeg daarmee afgelopen week circa 26 procent. Voor de aanvragen van vergoeding van fysieke schade werden op 440 besluiten 53 aanvragen afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen bedraagt daarmee deze week 12 procent. In totaal wordt er bij 6,9 procent van de besluiten over meldingen van fysieke schade geen schadevergoeding toegekend.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 56 bezwaren binnen op besluiten over fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft daarmee 4 procent. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 1.273 (+101 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers van deze regeling gaat 4 procent in bezwaar (0,1% hoger t.o.v. vorige week).