Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

10 augustus 2020

Weekcijfers: 880 nieuwe schademeldingen, 697 afgehandeld

253.jpg

Afgelopen week kwamen er 880 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 697 afgehandeld. Er is nu 320,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 231 dagen geworden.

Voortgang en verwachte doorlooptijd

Doordat er steeds meer schade-opnames worden ingepland voor die nieuwe meldingen, daalde de verwachte doorlooptijd voor de afhandeling van een reguliere schademelding naar circa 231 dagen. Het doel is alle reguliere schademeldingen binnen 182 dagen (een half jaar) af te handelen. De negatieve impact die de coronacrisis had, wordt steeds verder ingelopen en brengt dat doel gestaag dichterbij. De schade-opname vindt plaats na circa 133 dagen.

Gerealiseerde doorlooptijd

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week gestegen naar 66 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen was 147 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Schade-opnames en adviesrapporten

Het aantal schade-opnames neemt weer wat toe. Afgelopen week werden er 646 schade-opnames uitgevoerd. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen bleef nagenoeg gelijk met 581 afgelopen week.

Besluiten

Er werden afgelopen week 652 besluiten genomen waarmee afgelopen week 697 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 35 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,5 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 28 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,4 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

Het IMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt is. Er zijn nu 2.750 (-39) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud (5,9 procent van het totaal aan openstaande dossiers). Van deze schademeldingen zijn er 678 (-9) meer dan twee jaar oud.