Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

31 augustus 2020

Weekcijfers: 1.168 nieuwe schademeldingen, 595 afgehandeld

226.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.168 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 595 afgehandeld. Er is nu 336,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 210 dagen geworden.

Voortgang en verwachte doorlooptijd

Met de structureel hoge instroom van schademeldingen, met niet zelden meer dan 1.100 per week, staat de doorlooptijd van de afhandeling onder druk. Het aantal afgehandelde schademeldingen blijft vooralsnog achter bij deze hoge aantallen. Dit is nu terug te zien in de weer toegenomen verwachte doorlooptijd voor afhandeling van een reguliere schade naar circa 210 dagen. De schade-opnames en adviesrapporten stijgen wel per week, wat bijdraagt aan een gunstige ontwikkeling van de verwachte doorlooptijd. Maar dat effect is nog onvoldoende om de instroom op te vangen.

Gerealiseerde doorlooptijd

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week licht gedaald naar 62 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen is op 159 dagen gekomen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Schade-opnames en adviesrapporten

Het aantal schade-opnames steeg afgelopen week naar 749 schade-opnames. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen steeg ook weer naar 643. Er liggen nu 1.600 adviesrapporten ter beoordeling bij schademelders. Zij kunnen daar eerst nog hun reactie op geven richting het IMG.

Besluiten

Er werden afgelopen week 536 besluiten genomen waarmee afgelopen week 595 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 35 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,5 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 33 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,5 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Meer informatie