Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Weekcijfers: 1.142 nieuwe schademeldingen, 526 afgehandeld

Afgelopen week kwamen er 1.142 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 526 afgehandeld. Er is nu 331,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 203 dagen geworden.

257.jpg

Voortgang en verwachte doorlooptijd

Doordat er steeds meer schade-opnames worden ingepland voor die nieuwe meldingen, daalde de verwachte doorlooptijd voor de afhandeling van een reguliere schademelding naar circa 203 dagen. Het doel is alle reguliere schademeldingen binnen 182 dagen (een half jaar) af te handelen. De negatieve impact die de coronacrisis had, wordt steeds verder ingelopen en brengt dat doel gestaag dichterbij. De schade-opname vindt plaats na circa 123 dagen vanaf de indiening van de schademelding.

Gerealiseerde doorlooptijd

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week licht gedaald naar 66 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen is op 153 dagen gekomen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Schade-opnames en adviesrapporten

Het aantal schade-opnames steeg afgelopen week naar 696 schade-opnames. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen was 478, en dat is flink lager dan de week ervoor. Er liggen nu 1.500 adviesrapporten ter beoordeling bij schademelders. Zij kunnen daar eerst nog hun reactie op geven richting het IMG.

Besluiten

Er werden afgelopen week 459 besluiten genomen waarmee afgelopen week 526 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 31 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij gemiddeld 94,6 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 31 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,5 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Meer informatie