Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

3 augustus 2020

Weekcijfers: 1.067 nieuwe schademeldingen, 694 afgehandeld

106.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.067 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 694  afgehandeld. Er is nu 313,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 238 dagen geworden.

Voortgang en verwachte doorlooptijd

Het wekelijks aantal nieuwe schademeldingen is inmiddels weer op een vergelijkbaar niveau als voor de bevingen van afgelopen maand bij Loppersum, Siddeburen en Startenhuizen. Doordat er steeds meer schade-opnames worden ingepland voor die nieuwe meldingen, daalde de verwachte doorlooptijd voor de afhandeling van een reguliere schademelding naar circa 238 dagen.

Gerealiseerde doorlooptijd

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week gestegen naar 65 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen was 148 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

Schade-opnames en adviesrapporten

Het aantal schade-opnames neemt weer wat toe. Afgelopen week werden er 622 schade-opnames uitgevoerd. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen steeg ook weer licht, naar 580 afgelopen week.

Besluiten

Er werden afgelopen week 650 besluiten genomen waarmee afgelopen week 694 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 18 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij 94,5 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 27 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,4 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

Het IMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt is. Er zijn nu 2.789 (-) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud (evenveel als vorige week). Van deze schademeldingen zijn er 687 meer dan twee jaar oud. Er kwamen er afgelopen week 4 bij die meer dan een jaar oud werden, en er werden er 4 afgehandeld die meer dan twee jaar oud waren.