Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

18 augustus 2020

Speciale aanpak met Stichting Oude Groninger Kerken

451.jpg

Voor de bijna honderd monumentale kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is een speciale aanpak afgesproken voor de schadeafhandeling. Vandaag werd daartoe een convenant getekend tussen het IMG en de SOGK.

Groningen telt ruim 250 monumentale kerken. Bijna honderd daarvan zijn eigendom van de SOGK, waarvan een groot deel in het effectgebied van bodembeweging door gaswinning ligt. Bij het IMG zijn er nu 11 schadeprocedures gaande voor kerken van de SOGK. Met het convenant is de specialistische expertise geborgd voor schade-opname en de onafhankelijke beoordeling ervan.

Bijdragen aan bijzondere gebouwen

“Ik ben blij dat we samen met de SOGK een bijdrage kunnen leveren aan een goede schadeafhandeling voor deze bijzondere gebouwen. De kerken zijn diepgeworteld in de Groningse samenleving en zijn kenmerkend voor het aangezicht van de provincie”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van het IMG.

Expertise in procedure geborgd

“Het is voor ons heel belangrijk dat de specialistische expertise die nodig is voor het schadeherstel van monumentale kerken nu goed is geregeld. De bevingen vormen helaas een bepalend onderdeel van hun geschiedenis. De kerkgebouwen doorstonden al eeuwenlang stormen en incidenten. Nu is het zaak de mijnbouwschade te herstellen om ze te behouden voor de toekomst”, zegt Patty Wageman, directeur van de SOGK.

Schade-opname door restauratie-architect

In het convenant is geregeld dat de stichting zelf een deskundige levert voor de schade-opname en de begroting van de schadeomvang. De expert moet voldoen aan een gedragscode. Vervolgens adviseert een door het IMG aangewezen, onafhankelijke, externe deskundige over de schadeoorzaak en de schadevergoeding in een adviesrapport. Na een eventuele reactie daarop, neemt dan het onafhankelijke IMG er een besluit over.

Meer efficiënte schadeafhandeling

Het is niet voor het eerst dat het IMG een convenant sluit met eigenaren. Zo werden begin 2019 afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Zij verzorgen zelf de schade-opname en doen schademeldingen groepsgewijs en niet voor elk huis apart, wat sneller werkt. Ook de samenwerking met de SOGK is bedoeld om te helpen bij een meer efficiënte schadeafhandeling. Aanvragen krijgen daarbij overigens geen voorrang.

Keuze voor SOGK

Het IMG kiest ervoor met de SOGK speciale afspraken te maken omdat de stichting zelf eigenaar is van vele tientallen gebouwen. Zij heeft ervaring met restauratie en, mede door de samenwerking met restauratie-architecten, toegevoegde kennis. Bovendien heeft de stichting geen winstoogmerk, een ANBI-status, CBF-keurmerk en is zij aangemerkt als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM-status) door de overheid. Zij staat daarmee onder onafhankelijk toezicht.

Schade aan kerken

Het IMG behandelt vanzelfsprekend ook schade aan kerken van andere eigenaren. Er zijn ruim negentig aanvragen voor schadevergoeding voor kerken of andere gebouwen van kerkgenootschappen gedaan. Bijna de helft ervan is afgehandeld, zoals die voor de Hervormde kerk van Oostwold.

Kerk Onderdendam

Het convenant werd ondertekend in de Gereformeerde kerk van Onderdendam. Een zogenoemde zaalkerk, met stijlkenmerken van de Amsterdamse school. Ook voor deze kerk is een schademelding gedaan bij het IMG.