Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

IMG stopt schade-opnames door eigen aannemer

121.jpg

Sinds september 2019 was het voor iemand met mijnbouwschade mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, zelf een aannemer in de arm te nemen om een schade-opname te doen. Hiervan is maar weinig gebruik gemaakt. Voor het IMG is dit aanleiding met deze mogelijkheid te stoppen per 3 augustus. Van de mogelijkheid om een door het IMG geselecteerde aannemer in te zetten wordt wel veelvuldig gebruik gemaakt. Deze optie wordt daarom niet alleen voortgezet maar ook verder opgeschaald.

Snelheid en eigen regie

Om het groeiende aantal schademeldingen en de oplopende wachttijden het hoofd te bieden én om de schademelder meer regie te geven, heeft de voorloper van het IMG (de TCMG) diverse varianten voor het opnemen van schade ontwikkeld. Zo werd het aantal onafhankelijke deskundigen verhoogd en werd gestart met de inzet van schadeopnemers.Ook konden bijvoorbeeld woningbouwcorporaties zelf schade-opnames doen. Eveneens kwam er een mogelijkheid schade te laten opnemen via een aannemer. Dat kon zowel via een door het IMG geselecteerde aannemer als via een eigen aannemer. Die eigen aannemer moest dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Weinig gebruik gemaakt van mogelijkheid inzet eigen aannemer

Vanaf september 2019 tot eind mei 2020 is er slechts 632 keer voor deze ‘eigen aannemersvariant’ gekozen. Bij 83 procent van die aanvragen bleek de schade vervolgens niet geschikt om door een eigen aannemer te laten opnemen. Bijvoorbeeld omdat het om een monument of een corporatiewoning ging. Ook bleken aangedragen aannemers niet aangesloten te zijn bij een garantieorganisatie. Van de aannemers die dat wel waren bedankte een vijfde zelf voor de klus. Tot nu toe zijn er slechts 12 schademeldingen afgehandeld via deze opnamevariant.

Geen voordeel aanvrager

Ook de uitvoering van de schade-opname door de eigen aannemer stuitte op problemen. Zo verliep de communicatie tussen aanvrager en aannemer of tussen aannemer en deskundige niet altijd even vlot, werd in sommige gevallen ten onrechte schade-opnames in rekening gebracht bij schademelders en besloten aannemers soms zelf dat de geïnspecteerde schade geen mijnbouwschade kon zijn. Dit terwijl daar alleen een onafhankelijke deskundige over mag adviseren. Ook bleek de aannemer soms helemaal niet op de hoogte dat een aanvrager hem had voorgedragen. Dit maakte de opnamevariant via de eigen aannemer veel inefficiënter voor de aanvrager, voor de deskundige en voor het IMG dan bij de start de bedoeling was.

Inzet door IMG geselecteerde aannemer wel succesvol

Van de mogelijkheid om een van de dertien door het IMG geselecteerde aannemers in te zetten wordt wel veelvuldig gebruik gemaakt. Er is sinds de start medio 2019 in totaal 7.083 keer gekozen voor deze variant. Daarmee zijn 3.604 schademeldingen afgehandeld. Daarnaast bevinden 3.402 schademeldingen zich nog in verschillende stadia van afhandeling. De komende weken wordt de capaciteit bij de aannemers verder opgeschaald zodat ze vanaf begin september 200 schade-opnames per week voor hun rekening kunnen nemen.

Stoppen met inzet eigen aannemer

Het bestuur van het IMG heeft gezien de beperkte resultaten besloten per 3 augustus de mogelijkheid voor de inzet van een eigen aannemer af te schaffen en de inzet van de door IMG geselecteerde aannemers te verhogen. Lopende schademeldingen waarbij voor de eigen aannemersvariant is gekozen worden nog wel afgehandeld.