Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

20 juli 2020

Weekcijfers: 1.463 nieuwe schademeldingen, 780 afgehandeld

128.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.463 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 780  afgehandeld. Het hoge aantal schademeldingen lijkt voor een belangrijk deel verklaard te kunnen worden door de bevingen bij Loppersum, Siddeburen en Startenhuizen van afgelopen week. Er is tot nog toe 298,670 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is iets korter geworden en bedraagt nu 259 dagen.

Effect bevingen van de afgelopen week

De bevingen van de afgelopen week hebben tot een aanzienlijke toename van nieuwe schademeldingen geleid. Van de nieuwe meldingen kwamen er 110 uit de directe omgeving van het epicentrum van de (zwaarste) beving bij Loppersum, vorige week dinsdag. Het gaat dan om een gebied met een straal van 5 km van het epicentrum. In de twee weken daarvoor ontvingen wij 4 schademeldingen uit dat gebied. Het aantal AOS-meldingen is na de beving bij Loppersum 11 (waarvan 2 gegrond) en is sinds afgelopen vrijdag niet meer veranderd.

Voortgang en verwachte doorlooptijd

Met 1.463 nieuwe schademeldingen van vorige week is de instroom veel hoger dan voor de coronacrisis. Toen lag de instroom gemiddeld op 800 meldingen. Deze hoge instroom heeft ook effect op de verwachte doorlooptijd. Deze is voor nieuwe reguliere schademeldingen op dit moment  259 dagen. Dat is circa 8 maanden en daarmee 2 maanden langer dan het maximum waar we naar streven (een maximale doorlooptijd van 6 maanden van schademelding tot besluit). Daarom zet het IMG een aantal acties in om de doorlooptijd in de praktijk minder lang te laten zijn. De belangrijkste actie is het structureel verhogen van het aantal schade-opnames dat wekelijks wordt uitgevoerd.

Gerealiseerde doorlooptijd

Van de laatste 2.500 besluiten was 63% van de meldingen niet ouder dan een half jaar (de week ervoor was dat 61%). De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen was 143 dagen. Dat betekent een iets kortere doorlooptijd ten opzichte van de week ervoor toen deze 147 dagen bedroeg. Het is goed om te vermelden dat het hier gaat om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters naar boven en naar beneden zijn.

Schade-opnames en adviesrapporten

Het aantal schade-opnames ligt met 624 iets lager dan vorige week, toen het er 650 waren. Het aantal adviesrapporten dat werd doorgestuurd naar de aanvragers bedroeg de afgelopen week 675, beduidend meer dan de 441 in de week ervoor. Het aantal adviesrapporten dat nu bij schademelders ligt voor een reactie is gelijk gebleven op circa 1.400. Na hun reactie kunnen die rapporten verder verwerkt worden voor besluitvorming.

Besluiten

Er werden afgelopen week 707 besluiten genomen waarmee 780 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 55 besluiten werd de aanvraag volledig afgewezen. Het IMG kent bij 94,5 procent van de schademeldingen voor fysieke schade een schadevergoeding toe. Er kwamen afgelopen week 37 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,5 procent van het totaal aantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.