Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 juni 2020

Weekcijfers: 1.126 nieuwe schademeldingen, 580 afgehandeld

174.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.126 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 580 afgehandeld. Er is nu 278,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding steeg naar circa 259 dagen.

Voortgang en doorlooptijd

Met opnieuw meer dan 1.100 schademeldingen begint de te verwachten doorlooptijd voor een nieuwe reguliere schademeldingen toe te nemen. Het aantal schade-opnames kan de instroom momenteel niet bijbenen. Door de coronamaatregelen was er al een achterstand ontstaan. Als de aantallen zo hoog blijven of nog verder stijgen, zal in de zomer wanneer er minder deskundigen beschikbaar zijn, de achterstand verder toenemen. Pas na de zomer is het mogelijk die weer in te lopen, maar dan moet er wel verder worden opgeschaald. De TCMG bespreekt hiertoe de mogelijkheden met de expertisebureaus.

Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week verder gedaald naar 60,8 procent. De doorlooptijd van de laatste 2.500 dossiers waarover een besluit is genomen was 142 dagen. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden.

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Schade-opnames terug op niveau

Het aantal schade-opnames neemt nog altijd toe. Afgelopen week werden er 721 schade-opnames uitgevoerd. Afgelopen week werden er meer schade-opnames bij monumenten, agrarisch bedrijven en bedrijven ingepland. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen steeg ook weer, naar 530 afgelopen week. Dit biedt perspectief voor verdere opschaling van de aantallen af te handelen schademeldingen per week. Maar zoals hierboven ook geschetst, die opschaling zal met de huidige aantallen binnenkomende schademeldingen nog groter moeten worden dan waarmee werd gerekend.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Er werden afgelopen week 555 besluiten genomen waarmee afgelopen week 580 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 24 besluiten werd de aanvraag afgewezen. In totaal leidt nu 94,5 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 27 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,2 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt is. Er zijn nu 2.645 (+89) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. De stijging betreft meldingen ten tijde van de beving van Westerwijtwerd. Een deel ervan is nog niet afgehandeld. Er zijn nu 760 schademeldingen (-6) van meer dan twee jaar oud.