Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

8 juni 2020

Weekcijfers: 1.099 nieuwe schademeldingen, 374 afgehandeld

133.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.099 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 374 afgehandeld. Er is nu 268 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor een nieuwe, reguliere schademelding is circa 245 dagen.

Schade-opnames terug op niveau

Het aantal schade-opnames neemt duidelijk toe. Afgelopen week werden er 629 schade-opnames uitgevoerd. Hiermee naderen we het niveau van vóór de coronacrisis toen we genoodzaakt werden de fysieke schade-opname te stoppen. Het aantal adviesrapporten dat nodig is voor afhandeling van schademeldingen kan daardoor ook weer stijgen. Dit biedt perspectief voor opschaling van de aantallen af te handelen schademeldingen per week.

Voortgang en doorlooptijd

Ondanks het recordaantal van 1.099 schademeldingen (in een week zonder hevige beving) bleef de verwachte doorlooptijd van 245 dagen ten opzichte van vorige week gelijk voor een nieuwe, reguliere schademelding. Door verdere opschaling, wordt verwacht dat dit najaar de afhandeling weer onder het gestelde maximum van 182 dagen (een half jaar) komt. Het percentage schademeldingen dat bij de laatste 2.500 besluiten niet meer dan een half jaar oud was, is afgelopen week gedaald naar 64,2 procent. Dit komt omdat er relatief vaker oudere schademeldingen werden afgehandeld afgelopen week.

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Er werden afgelopen week 340 besluiten genomen waarmee 374 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 43 besluiten werd de aanvraag afgewezen. In totaal leidt nu 94,8 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 14 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,2 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen langer duurt is. Er zijn nu 2.233 (+368) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. Het betreft hier meldingen ten tijde van de beving van Westerwijtwerd. Een deel ervan is nog niet afgehandeld. Er zijn nu 775 schademeldingen (-9) van meer dan twee jaar oud.