Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

11 mei 2020

Weekcijfers: 933 nieuwe schademeldingen, 631 afgehandeld

174.jpg

Afgelopen week kwamen er 933 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 631 afgehandeld. Er is nu 251,3 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De fysieke schade-opnames zijn vanaf vandaag weer begonnen. Deze week staan er in totaal 555 schade-opnames ingepland.

Schademeldingen met schade-opname

Er zijn nu circa 15.500 schademeldingen in behandeling waar nog geen schade-opname is gedaan. Bij circa 5.550 schademeldingen is er al wel een schade-opname uitgevoerd. De verwachte doorlooptijd van schademeldingen tot een besluit (voor gewone woningen) waar wel een schade-opname is gedaan, is circa 100 dagen. Nu de schade-opnames worden hervat, wordt het binnenkort weer mogelijk de verwachte doorlooptijd van een nieuwe schademelding te berekenen vanaf het moment van indienen.

Gerealiseerde doorlooptijd bij na besluit

Voor de schademeldingen die we afhandelen, wordt berekend hoe lang dat uiteindelijk heeft geduurd aan het eind van de procedure. De doorlooptijd is, gerekend over de laatste duizend afgehandelde schademeldingen, bij benadering 121 dagen geweest. Bij 68,8 procent van de dossiers was de doorlooptijd van schademelding tot besluit minder dan een half jaar (182 dagen).

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Er werden 602 besluiten genomen waarmee afgelopen week 631 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 13 besluiten werd de aanvraag afgewezen. In totaal leidt nu 94,9 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 19 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,1 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt. Er lopen 19 beroepszaken.

Effect beving Zijldijk

Het exacte aantal schademeldingen als direct gevolg van een beving laat zich moeilijk tellen. Niet in alle meldingen wordt aan de beving gerefereerd. We vergelijken het aantal daarom met de cijfers van de week ervoor (zonder beving). Uit het effectgebied van de beving bij Zijldijk kwamen circa 90 schademeldingen binnen in de eerste zes dagen na de beving. In de week daarvoor (toen er geen beving plaatsvond) waren dat er 20.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de procedure voor deze schademelders om uiteenlopende redenen vertraagd is. Er zijn nu 1.520 (- 9) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. Er zijn er 829 (-9) van meer dan twee jaar oud.