Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

25 mei 2020

Weekcijfers: 886 nieuwe schademeldingen, 388 afgehandeld

135.jpg

Afgelopen week kwamen er 886 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 388 afgehandeld. Er is nu 262 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Momenteel wordt 70 procent van de reguliere schademeldingen binnen een half jaar afgehandeld.

Schade-opnames en adviesrapporten

Na het stilleggen van de fysieke schade-opnames door de coronacrisis, is het inplannen van schade-opnames en de uitvoering weer hervat. Afgelopen week zijn er in totaal 446 schade-opnames uitgevoerd. Er werden 214 adviesrapporten opgeleverd. Komende tijd zal het aantal schade-opnames verder toenemen. In navolging daarvan neemt ook de oplevering van adviesrapporten weer toe.

Doorlooptijd

Voor de dossiers die nu worden afgehandeld is berekend hoe lang de doorlooptijd is geweest. Voor 70 procent van de reguliere dossiers was dat maximaal een half jaar. De gerealiseerde doorlooptijd is bij benadering (de mediaan) 120 dagen, gerekend over de laatste 2.500 besluiten. Het berekenen van een verwachte doorlooptijd heeft nog wat tijd nodig.

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Er werden 340 besluiten genomen waarmee afgelopen week 388 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 23 besluiten werd de aanvraag afgewezen. In totaal leidt nu 94,9 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 18 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,1 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt. Er lopen 18 beroepszaken. In 1 beroepszaak is nu een besluit genomen door de rechtbank.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de afhandeling voor deze schademelders om uiteenlopende redenen vertraagd is. Er zijn nu 1.772 (+152) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. Het betreft hier meldingen ten tijde van de beving van Westerwijtwerd. Een deel ervan is nog niet afgehandeld. Er zijn nu 795 schademeldingen (-20) van meer dan twee jaar oud.