Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

18 mei 2020

Weekcijfers: 1070 nieuwe schademeldingen, 603 afgehandeld

127.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.070 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 603 afgehandeld. Er is nu 258,7 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Momenteel wordt 68,1 procent van de reguliere schademeldingen binnen een half jaar afgehandeld.

Schade-opnames volop bezig

Sinds vorige week maandag worden er weer fysieke schade-opnames uitgevoerd, met inachtneming van een speciaal corona-protocol. Er zijn in totaal 556 schade-opnames uitgevoerd. Komende tijd zal het aantal schade-opnames verder toenemen. In navolging daarvan neemt ook de oplevering van adviesrapporten weer toe.

Doorlooptijd

Met de herstart van fysieke schade-opnames wordt het vanaf volgende week ook weer mogelijk de verwachte doorlooptijd tot een besluit te berekenen voor een nieuwe, reguliere schademelding. Voor de dossiers die nu worden afgehandeld is berekend hoe lang de doorlooptijd is geweest. Voor 68,1 procent van de reguliere dossiers was dat maximaal een half jaar. De gerealiseerde doorlooptijd is bij benadering (de mediaan) 131 dagen, gerekend over de laatste 2.500 besluiten.

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Er werden 570 besluiten genomen waarmee afgelopen week 603 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 19 besluiten werd de aanvraag afgewezen. In totaal leidt nu 94,9 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 35 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,1 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt. Er lopen 19 beroepszaken.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de procedure voor deze schademelders om uiteenlopende redenen vertraagd is. Er zijn nu 1.620 (+100) schademeldingen in behandeling van meer dan een jaar oud. Het betreft hier meldingen ten tijde van de beving van Westerwijtwerd (die deze week 1 jaar oud worden). Er zijn nu 815 schademeldingen (-14) van meer dan twee jaar oud.