Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 mei 2020

Top 7 vragen en antwoorden waardedaling

291.jpg

De aanstaande Waardedalingsregeling betreft een groot aantal Groningers: ruim 120.000. Dagblad van het Noorden vroeg ons wat de meest gestelde vragen zijn. We zetten ze op een rij en voorzagen ze van een antwoord. Vanzelfsprekend zijn er meer vragen. Komende tijd zullen we die steeds meer beantwoorden.

Hoe kan ik uitrekenen hoeveel compensatie ik krijg?

Uiteindelijk krijgt u de meeste zekerheid na het indienen van een aanvraag. De berekening is geen kwestie van een percentage optellen bij uw woningwaarde. We snappen goed dat mensen alsnog graag willen weten waar ze ongeveer aan toe zijn. We werken aan meer toelichting. Dat willen we goed voorbereiden zodat er geen misverstanden ontstaan. Op internet gaan al genoeg berekeningen rond die niet kloppen.

Waarom is er geen waardedaling in mijn postcodegebied?

Uit onderzoek naar de verkoopprijzen van 45.000 verkochte woningen in en buiten Groningen blijkt dat in een bepaald gebied in Groningen er sprake is van waardedaling of verminderde waardestijging. En dat die is veroorzaakt door bevingen door gaswinning. Dat gebied is zekerheidshalve ruim afgebakend, zodat mensen op de grens daarvan niet tekort worden gedaan. Als uw woning buiten dat gebied valt, dan hebben de bevingen geen negatieve impact op de waarde van uw woning gehad. Anders gezegd, potentiële kopers hebben het risico op schade en bevingen niet zo groot geacht, dat het de verkoopprijs heeft beïnvloed.

Wanneer kan ik het aanvragen?

Vanaf 1 september start de regeling voor woningeigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Twee maanden later volgen meer gemeenten. Omdat de groep mensen die in aanmerking komt zo groot is, willen we meer ervaring opdoen met de ICT-systemen en de handmatige checks. Om de kans op vertragingen tijdens de behandeling zo klein mogelijk te maken. Wachten is vervelend, maar tegelijk loopt de vergoeding voor wettelijke rente wel op.

Wat als ik al compensatie van de NAM heb gehad?

Woningeigenaren die in het verleden een vaststellingsovereenkomst met de NAM hebben gesloten voor compensatie van waardeverschil, kunnen niet ook bij het IMG nog compensatie aanvragen. De nieuwe eigenaren in die gevallen wel, mits er na de aankoop sprake is geweest van verminderde waardeontwikkeling of waardedaling. Dat wordt voor hen uitgerekend.

Hoe wordt het nu berekend?

We zullen hier niet proberen de methode volledig uit te diepen. Daarvoor is het te complex. Anders dan voorheen is het nu in ieder geval niet meer nodig de woning verkocht te hebben. Het IMG heeft besloten dat compensatie ook mogelijk moet zijn als de woning nog in bezit is. Reden ook waarom de groep mensen zo groot is die in aanmerking komt. Er wordt dan gerekend met de WOZ-waarde. Voor verkochte woningen wordt de verkoopprijs gebruikt. Met die waarde en het percentage waardedaling wordt berekend wat de waarde van de woning had moeten zijn als er geen bevingen waren geweest. Het verschil tussen de huidige waarde en wat de waarde had moeten zijn, wordt gecompenseerd.

Komt de compensatie naast vergoeding van schade zoals scheuren in muren?

Ja. Het recht op compensatie voor waardedaling of verminderde waardestijging is niet afhankelijk van de vraag of u fysieke schade heeft geleden en of u die heeft gemeld, dan wel vergoed gekregen. U kunt voor beide soorten schade los van elkaar een vergoeding aanvragen.

Wat wordt er nu precies bedoeld met waardedaling?

Het gaat om het waardeverschil dat is opgetreden doordat de woning is gelegen in een gebied waar aardbevingen voorkomen. Hierbij wordt gekeken naar wat de woning nu waard is en wat die woning waard zou moeten zijn geweest als er geen aardbevingen waren geweest. Dat verschil is dan de waardedaling die een gevolg is van de aardbevingen. Dit wordt berekend op basis van de waardeontwikkeling tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019, dan wel het moment waarop de woning in die periode is verkocht. Vergeleken met de situatie na de beving van Huizinge in augustus 2012 zijn de meeste woningen weliswaar in waarde gestegen, maar minder hard dan mogelijk was als gevolg van de invloed van bevingen door gaswinning.