Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

26 mei 2020

Hoop op herstel historisch kerkje

330.jpg

Begin dit jaar kwam het pleisterwerk naar beneden in een historisch kerkje in Oostwold (Oldambt). Nu er een besluit ligt over een schadevergoeding, gloort er hoop op het herstel. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, beaamt Bert Smit van de Hervormde Gemeente Oostwold.

Met de blik naar boven staarde de kerkganger begin dit jaar bezorgd naar een lege plek op het gewelf. Met een flink stuk sierpleister in de hand, ontwaarde Smit al snel meer scheuren. Hij deed daarop een melding mogelijk acuut onveilige situatie. En dat bleek niet onterecht.

Netten tegen onheil

Vooruitlopend op de afhandeling van een schademelding, werden daarop in allerijl speciale netten besteld en geplaatst om eventueel vallend pleisterwerk op te vangen. Zo konden er tenminste wel kerkdiensten worden gehouden. “Er werd gelukkig snel actie ondernomen. Maar we vreesden voor wat verder komen zou”, zegt Smit nu.

Voortbestaan bedreigd

Sinds 1775 doorstond het gebouw weer en wind. In 1973 werd het nog uitgeroepen tot Rijksmonument. Maar nu bedreigden de schade en vooral de daarmee gepaard gaande kosten het kerkgebouw in haar voortbestaan. “Als we dit allemaal zelf moesten bekostigen, dan was dat niet gelukt, vrees ik.”

Schadevergoeding

Recent plofte er een brief op de mat met het verlossende woord. “De TCMG heeft besloten dat de schade aan het stucwerk mijnbouwschade is en vergoed moet worden. En ook enkele andere scheuren aan de binnen- en buitenzijde. Met deze schadevergoeding gaat het helemaal goed komen.”

Werk op hoogte

De TCMG wees een flinke schadevergoeding toe. Dit is vooral nodig voor het specialistische handwerk dat nodig is op flinke hoogte binnen het gebouw. Alleen al voor het steigerwerk is een klein kapitaal voorzien. Het werk zal mogelijk dertig weken in beslag gaan nemen.

Vaklui nodig

Maar voorlopig zullen de klanken van het orgel tussen de mazen door tot de kerkschare moeten komen. “Ervaring met een eerder herstel van de kerktoren leert dat het wel even duurt voor alle vaklui beschikbaar zijn. Misschien wel een jaar.”

Tijdelijk gesloten

Binnenkort hoopt Smit wel een eerste vergadering te beleggen met een restauratiearchitect voor een plan van aanpak. “Ik ga er nu al vanuit dat de kerk tijdens het herstel dicht zal moeten. Misschien wel meer dan een half jaar. Vooral vanwege die enorme steigers. Toch hebben we dat er graag voor over.”

Alles in het wit

Geluk bij een ongeluk is dat de coronacrisis creatief maakt. De gemeenschap heeft inmiddels de online kerkdienst geïntroduceerd. Smit ziet het dan ook van de positieve kant: “Het herstelwerk biedt meteen kans naast de gewelven ook de muren te witten die in de gewelven overlopen. Er stond bovendien herstel van verweerd voegwerk gepland. Dat kan nu allemaal ineens.”