Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 april 2020

Weekcijfers: 806 nieuwe schademeldingen

121.jpg

Afgelopen week kwamen er 806 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 756 afgehandeld. Er is nu 241,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Na onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen verwacht de TCMG dat dergelijke aantallen schademeldingen per week blijvend zijn.

Huidige aantal lijkt inhaalslag

Waar begin 2019 nog circa 200 schademeldingen per week binnenkwamen, groeide dat in het najaar van 2019 naar circa 400. Inmiddels is het aantal schademeldingen verder gegroeid naar circa 700 tot 900 per week. Ook deze week is daar een voorbeeld van. Dit terwijl er geen grote aardbevingen plaatsvinden. Hoe dat kan is nu onderzocht. We schreven er dit verhaal over.

Vandaag herstart plannen schade-opnames

Zoals al eerder aangekondigd, wordt vandaag weer gestart met het inplannen van schade-opnames bij mensen thuis. Vanwege de coronacrisis is dat lange tijd niet mogelijk geweest. Wel zijn er alternatieven ontwikkeld, zoals een schade-opname via videoverbinding. Naast de hervatting van de schade-opnames, gaan die ook nog door. In onze corona-update lichten we dat toe.

Schademeldingen met schade-opname

Er zijn nu circa 14.100 schademeldingen in behandeling waar nog geen schade-opname is gedaan. Bij ruim 6.200 schademeldingen is er al wel een schade-opname uitgevoerd. De verwachte doorlooptijd van schademeldingen tot een besluit (voor gewone woningen) waar wel een schade-opname is gedaan, is nu circa 88 dagen.

Mogelijk dip in afhandeling

Komende tijd moet duidelijk worden wat de hervatting van de schade-opnames gaat betekenen voor het tempo van de schade-afhandeling. Doel is zo snel mogelijk weer een verwachte doorlooptijd tussen schademelding en besluit van maximaal een half jaar te bereiken voor nieuwe, reguliere schademeldingen. Niettemin kan er een dip ontstaan in afwachting van de verwerking van de (hervatte) schade-opnames tot adviesrapporten.

Gerealiseerde doorlooptijd bij na besluit

Voor de schademeldingen die we wel kunnen afhandelen, wordt berekend hoe lang dat uiteindelijk heeft geduurd. De doorlooptijd is, gerekend over de laatste duizend afgehandelde schademeldingen, bij benadering 93 dagen geweest. Bij 84,5 procent van de dossiers was de doorlooptijd van schademelding tot besluit minder dan een half jaar (182 dagen).

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 718 besluiten genomen, waarmee dus 756 schademeldingen werden afgehandeld. Het betrof 11 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidt nu 95,3 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 29 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de procedure voor deze schademelders om uiteenlopende redenen vertraagd is. Er zijn nu 1.534 (-12 ten opzichte van vorige week) van meer dan een jaar oud. Er zijn er 813 (-0) van meer dan twee jaar oud.