Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 april 2020

Weekcijfers 765 afgehandeld en 670 nieuwe schademeldingen

15.jpg

Afgelopen week kwamen er 670 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 765 afgehandeld. Er is nu 226,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Er werden circa 100 schade-opnames uitgevoerd via een videoverbinding of in lege gebouwen.

Leegstaand gebouw en videoverbinding

Vanwege de coronacrisis worden er momenteel geen gewone schade-opnames uitgevoerd. Als alternatief worden sinds kort wel schade-opnames gedaan in nu leegstaande gebouwen of via een videoverbinding. Afgelopen week is dat voor 100 adressen gebeurd. We maakten er een reportage over. De eerste ervaringen zijn positief. Bekeken wordt hoe het aantal van deze alternatieve schade-opnames verder uit te breiden.

Schademeldingen met schade-opname

Er zijn nu circa 13.000 schademeldingen in behandeling waar nog geen schade-opname is gedaan. Bij circa 7.300 schademeldingen is er al wel een schade-opname uitgevoerd. De verwachte doorlooptijd van schademeldingen tot een besluit (voor gewone woningen) waar wel een schade-opname is gedaan, is nu circa 93 dagen.

Gerealiseerde doorlooptijd bij besluit

Voor de schademeldingen die we wel kunnen afhandelen, wordt berekend hoe lang dat uiteindelijk heeft geduurd. De doorlooptijd is, gerekend over de laatste duizend afgehandelde schademeldingen, bij benadering 121 dagen geweest. Uitzonderingen zijn er ook, daarom melden we ook hoeveel dossiers maximaal een half jaar (182 dagen) doorlooptijd kenden. Bij de laatste duizend besluiten was daar bij 75,8 procent van de dossiers sprake van.

We schreven een uitgebreide toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 727 besluiten genomen, waarmee dus 765 schademeldingen werden afgehandeld. Het betrof 22 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidt nu 95,2 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 74 bezwaren op de besluiten binnen. In totaal is nu op 3 procent van het totaalaantal besluiten een bezwaar gekomen.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de procedure voor deze schademelders om uiteenlopende redenen vertraagd is. Er zijn nu 1.572 (- 24 ten opzichte van vorige week) van meer dan een jaar oud. Er zijn er 818 (+11) van meer dan twee jaar oud.