Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

20 april 2020

Weekcijfers 735 afgehandeld en 755 nieuwe schademeldingen

198.jpg

Afgelopen week kwamen er 755 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 735 afgehandeld. Er is nu 233,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Er werden circa 150 schade-opnames uitgevoerd via videoverbinding of in lege gebouwen.

Leegstaand gebouw en videoverbinding

Vanwege de coronacrisis worden er momenteel geen gewone schade-opnames uitgevoerd. Als alternatief worden (kleinschaliger) schade-opnames gedaan. In nu leegstaande gebouwen (afgelopen week op 79 adressen) of via een videoverbinding (afgelopen week op 57 adressen).

Schademeldingen met schade-opname

Er zijn nu circa 13.500 schademeldingen in behandeling waar nog geen schade-opname is gedaan. Bij circa 6.800 schademeldingen is er al wel een schade-opname uitgevoerd. De verwachte doorlooptijd van schademeldingen tot een besluit (voor gewone woningen) waar wel een schade-opname is gedaan, is nu circa 93 dagen.

Gerealiseerde doorlooptijd bij na besluit

Voor de schademeldingen die we wel kunnen afhandelen, wordt berekend hoe lang dat uiteindelijk heeft geduurd. De doorlooptijd is, gerekend over de laatste duizend afgehandelde schademeldingen, bij benadering 109 dagen geweest. Bij 83,1 procent van de dossiers was de doorlooptijd van schademelding tot besluit minder dan een half jaar (182 dagen).

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 700 besluiten genomen, waarmee dus 735 schademeldingen werden afgehandeld. Het betrof 3 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidt nu 95,3 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 31 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de procedure voor deze schademelders om uiteenlopende redenen vertraagd is. Er zijn nu 1.546 (-26 ten opzichte van vorige week) van meer dan een jaar oud. Er zijn er 813 (-5) van meer dan twee jaar oud.