Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

6 april 2020

Weekcijfers: 555 afgehandeld en 739 nieuwe schademeldingen

Afgelopen week kwamen er 739 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 555 afgehandeld. Er is nu 219,2 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Ook werden de eerste schade-opnames op afstand met een videoverbinding uitgevoerd.

129.jpg

Schade-opnames

Als maatregel tegen het coronavirus is de TCMG gestopt met de gebruikelijke schade-opnames. Wel is een proef gestart met schade-opnames op afstand op basis van een videoverbinding. De eerste zes schade-opnames op die manier zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt geprobeerd in grote, nu leegstaande panden schade op te nemen. De eerste tien van deze schade-opnames staan nu ingepland.

Lees hier meer over de coronamaatregelen die de TCMG neemt

Verwachte doorlooptijd na schade-opname

Voor de schademeldingen waar al een schade-opname was gedaan, gaat de TCMG door met de schadeafhandeling. Er zijn nu 12.400 schademeldingen in behandeling waar nog geen schade-opname kon worden gedaan en 7.900 waar dat al wel is gebeurd. De verwachte doorlooptijd tot een besluit voor die laatste groep is nu circa 96 dagen.

Gerealiseerde doorlooptijd bij na besluit

We hebben ook uitgerekend wat de doorlooptijd is geweest voor schademeldingen voor woningen waarover afgelopen week een besluit is genomen. Gerekend over de laatste duizend besluiten was voor die dossiers de doorlooptijd bij benadering 139 dagen. Uitzonderingen zijn er ook, daarom melden we ook hoeveel dossiers maximaal een half jaar (182 dagen) doorlooptijd kenden. Bij de laatste duizend besluiten was daar bij 62,6 procent van de dossiers sprake van.

We schreven een uitgebreide toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 502 besluiten genomen, waarmee dus 555 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 44 besluiten ging het om een ‘specials’ dossier (dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven). De overige besluiten betroffen schade aan een ‘gewoon’ woonhuis. Het betrof 24 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidt nu 95,1 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 37 bezwaren op de besluiten binnen (2,9 procent van het totaalaantal besluiten).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de procedure voor deze schademelders om uiteenlopende redenen vertraagd is. Er zijn nu 1.596 (- 89 ten opzichte van vorige week) van meer dan een jaar oud. Er zijn er 807 (-46) van meer dan twee jaar oud. Bij circa 400 schademeldingen ligt de oorzaak nu buiten de invloedssfeer van de TCMG (zoals een actief dossier bij de NAM).