Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

23 april 2020

Weekcijfers: 518 afgehandeld en 512 nieuwe schademeldingen

169.jpg

Afgelopen week kwamen er 512 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 518 afgehandeld. Er is nu 207,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De TCMG nam de maatregel om voorlopig geen schade-opnames uit te voeren in de strijd tegen het coronavirus. Er is daarom geen verwachte doorlooptijd te berekenen voor nieuwe schademeldingen. De schadeafhandeling gaat wel door voor dossiers waar al wel een schade-opname was gedaan.

Impact recente aardbevingen

Afgelopen week vonden er vier aardbevingen plaats in Groningen. Het KNMI meldt daarbij een kracht van 0.8 (Appingedam) tot 2.3 (Krewerd) op de schaal van Richter. Vooralsnog leidde dat niet tot een stijging van de schademeldingen. Er kwamen uit de directe omgeving van Krewerd 8 schademeldingen binnen sinds de beving. Ter illustratie: de aardbeving van 2 maart bij Wagenborgen (2.0 op de schaal van Richter) resulteerde direct en indirect in ongeveer tweehonderd extra schademeldingen. In het algemeen is er afgelopen week weinig contact met de TCMG gezocht. Het aantal telefoontjes daalde met circa 40 procent en ook het aantal bezoeken aan de website behoort tot de laagste van dit jaar.

Mogelijke oorzaken

De TCMG maakte 15 maart bekend voorlopig geen schade-opnames te doen als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Wellicht wachten mensen nu met een schademelding. Ook speelde afgelopen week mogelijk mee dat online schademelden deels niet kon vanwege een software-update vanaf donderdag 19 maart 18.00 uur. Maar de schademeldingen lagen in de dagen ervoor ook al beduidend lager.

AOS-meldingen

De TCMG handelt nog wel meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS-meldingen) af. De afgelopen week kwamen er zes meldingen binnen. Bij twee van die meldingen waren tijdelijke veiligheidsmaatregelen nodig. Gemiddeld genomen komen er wekelijks tussen de tien en twintig AOS-meldingen binnen, waarbij er doorgaans bij 1 op de 7 meldingen veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Lees hier meer over de coronamaatregelen die de TCMG neemt

Doorlooptijden

We hebben uitgerekend wat de doorlooptijd is geweest voor schademeldingen voor woningen waarover de afgelopen week wel een besluit is genomen. Gerekend over de laatste duizend besluiten was voor die dossiers de doorlooptijd bij benadering 149 dagen. Uitzonderingen zijn er ook, daarom melden we ook hoeveel dossiers maximaal een half jaar (182 dagen) doorlooptijd kenden. Bij de laatste duizend besluiten was daar bij 60,8 procent van de dossiers sprake van. Voor schademeldingen die nog in de procedure zijn, hebben we de verwachte doorlooptijd berekent vanaf de schade-opname tot het besluit. Dat is nu circa 101 dagen.

We schreven een uitgebreide toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 482 besluiten genomen, waarmee dus 518 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 18 besluiten ging het om een ‘specials’ dossier (dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven). De overige besluiten betroffen schade aan een ‘gewoon’ woonhuis. Het betrof 21 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidt nu 95,1 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 26 bezwaren op de besluiten binnen (2,8 procent van het totaalaantal besluiten).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en schademeldingen die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 1.732 (-65) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 884 (-47) meer dan twee jaar oud.