Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 april 2020

Verdere stijging schademeldingen wijst op inhaalslag

258.jpg

Het huidige hoge aantal schademeldingen is waarschijnlijk blijvend. Groningers lijken na jaren een inhaalslag te maken bij het doen van schademeldingen. Dat concludeert de TCMG na onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen voor Gronings Perspectief.

Momenteel vinden er geen grote bevingen plaats, maar is het aantal schademeldingen per week structureel hoog vergeleken met de aantallen schademeldingen over de periode sinds 2012, de beving van Huizinge. Wekelijks komen er nu circa 700 schademeldingen binnen met uitschieters naar 900.

Uit heel Groningen

De schademeldingen komen uit de hele provincie. Uit plaatsen als Loppersum en Appingedam, waar in het verleden veel schade is ontstaan, komt daarbij 10-20 procent van de schademeldingen van adressen waar nog nooit eerder een schade is gemeld, ook niet bij de NAM of het CVW. In de gemeente Groningen meldt nu 85 procent voor het eerst schade.

Najaar had al hoger gekund

De recente cijfers bevestigen volgens de TCMG de conclusie van het onderzoek, dat onder leiding van prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe is uitgevoerd op basis van schademeldingen van 2012 tot en met najaar 2019. Zij concluderen dat het aantal schademeldingen van toen circa 400 per week in het najaar van 2019 nog hoger had kunnen zijn.

Kwart meldde geen schade

Hoewel ook toen al absoluut gezien steeds meer mensen schade meldden, ontdekten ze ook dat toen een kwart van de Groningers met schade aangaf (nog) geen schade te melden. Negatieve ervaringen uit het verleden zorgden dat zij onder andere opzagen tegen de rompslomp en het gedoe.

Vaker vergoeding in groter gebied

De stijging die er toen al was, werd mede veroorzaakt door schademeldingen uit gebieden op of buiten de voormalige NAM-contour (zoals te zien in een animatie). Buiten die grens werd in het verleden geen schade vergoed door de NAM en het CVW. De TCMG hanteert sinds januari 2019 een veel groter gebied waar schade door bevingen van gaswinning kan zijn ontstaan. Daarbij leiden bij de TCMG structureel hogere percentages schademeldingen tot vergoeding.

Snelheid weegt zwaar

In het algemeen weegt snelheid en zorgvuldigheid van afhandelen zwaar bij de afweging om de schade te melden, naast het feit dat er gewoonweg schade is en de verwachting dat het vergoed wordt. Ook begonnen particuliere verhuurders steeds meer schade te melden. De onderzoekers houden wel een slag om de arm. Op basis van de cijfers is de stijging duidelijk, maar er werd niet een één op één relatie met toegenomen vertrouwen gevonden.

Instellen op hoge aantallen

"Toch zijn er genoeg aanwijzingen om er nu vanuit te gaan dat het aantal schademeldingen hoog blijft. We moeten ons daarop instellen, ook organisatorisch. We zien in de stijging van de schademeldingen een bemoediging dat mensen vinden dat we op een goede manier bezig zijn", zegt Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG.

Aanbeveling

Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is scherp te zijn op de groep die aangaf te zijn afgehaakt. De TCMG monitort de ontwikkelingen van schademeldingen continu. Het herwinnen van vertrouwen is de belangrijkste opdracht van de TCMG en straks ook het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) waar de TCMG in opgaat.

Nieuwe regelingen

Kortmann: "Het IMG krijgt een ruimere bevoegdheid en de onafhankelijkheid is nog beter geborgd. Straks kan er ook vergoeding voor waardedaling van woningen worden aangevraagd en smartengeld. Juist deze zaken spelen in de gemeenten waar in het verleden de meeste schade is ontstaan. Hopelijk merken dan nog meer Groningers dat wij er voor hen zijn."

Cijfers per gemeente

Sinds 1 januari 2020 tot nu nam het aantal schademeldingen in Loppersum en Appingedam toe met respectievelijk 139 en 181 schademeldingen, waarvan 86 procent en 79 procent ervaring heeft met de NAM en CVW. Het betekent tegelijk dat circa 10-20 procent voor het eerst sinds 2012 schade meldt. In de gemeente Groningen is die inhaalslag nog veel groter. Waar in de periode NAM/CVW relatief weinig schade werd gemeld, gebeurde dat sinds 1 januari 2020 al 3.169 keer. Op 85 procent van die adressen is nog nooit eerder schade gemeld.