Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2 maart 2020

Weekcijfers: 961 afgehandeld en 729 nieuwe schademeldingen

53.jpg

Afgelopen week kwamen er 729 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 961 schademeldingen afgehandeld. Een schademelding aan een ‘gewoon’ woonhuis werd nu in circa 132 dagen afgehandeld. Er is in totaal nu 190 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Doorlooptijd afhandeling

Voor een ‘gewone’ woning (dus geen monument) werd de schademelding in circa 132 dagen afgehandeld.Deze ‘gerealiseerde doorlooptijd van schademelding tot besluit’ is berekend op basis van de laatste duizend besluiten. Daarnaast is berekend hoeveel dossiers over gewone woningen in minder dan een half jaar zijn afgehandeld: dat is nu 59 procent. Er zijn relatief meer oudere dossiers afgehandeld afgelopen week.

Verwachte doorlooptijd

Er is ook berekend hoe lang het naar verwachting duurt voor een schademelding wordt afgehandeld die nu binnenkomt voor een gewone woning. Deze verwachte doorlooptijd is circa 192 dagen. Als het aantal besluiten zo hoog blijft als deze week (afgezet tegen het aantal schademeldingen), dan zal de verwachte doorlooptijd komende tijd dalen. Temeer omdat er deze week ook ruim 830 adviesrapporten zijn opgeleverd. Het adviesrapport na een schade-opname vormt een belangrijke voorwaarde vormen voor de afhandeling van een schademelding.

>We maakten een uitgebreide toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 870 besluiten genomen waarmee dus 961 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 4 besluiten ging het nog om een Stuwmeer-dossier, bij 54 besluiten om een ‘specials’ dossier (dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven) en 812 besluiten om een dossier voor een ‘gewoon’ woonhuis. Het betrof 41 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidde 94,9 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 19 bezwaren op de besluiten binnen (2,8 procent van het totaalaantal besluiten).

Totalen

Er zijn nu 52.448 schademeldingen bij TCMG binnengekomen sinds 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 33.067 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 19.381 in behandeling op circa 16.600 adressen, in eigendom bij circa 13.600 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties). Er zijn 28.800 schade-opnames gedaan (651 afgelopen week).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en schademeldingen die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 1.966 (-117) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.001 (-56) meer dan twee jaar oud.