Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

9 maart 2020

Weekcijfers: 843 afgehandeld en 989 nieuwe schademeldingen

135.jpg

Afgelopen week kwamen er 989 nieuwe schademeldingen binnen en er werden er 843 afgehandeld. De verwachte doorlooptijd voor een schademelding aan een ‘gewoon’ woonhuis is nu circa 189 dagen. Er is in totaal nu 197 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Effect aardbeving Wagenborgen

Door de aardbeving bij Wagenborgen (2.0 schaal van Richter) vorige week maandag zijn er relatief meer schademeldingen binnengekomen. In de directe omgeving (Siddeburen en Wagenborgen) werden ruim 40 extra schademeldingen gedaan. Er is ook meer schade gemeld in plaatsen ver buiten het effectgebied van deze beving, in bijvoorbeeld de stad Groningen (18 kilometer van het epicentrum). Het totaalaantal schademeldingen lag afgelopen weken op ruim 700 zonder aardbevingen. Verondersteld wordt nu dat de beving direct en indirect tot ruim 200 extra schademeldingen leidde.

Verwachte doorlooptijd

Iedereen die nu een nieuwe schademelding doet voor een woning (geen monument of huurhuis) moet rekening houden met een doorlooptijd van 189 dagen tot een besluit. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorige week. Dat komt doordat er meer dossiers zijn voorbereid op een schade-opname en meer dossiers zijn voorbereid op een besluit. Nieuwe schademeldingen gaan naar verwachting nu iets vlotter door de procedure.

Doorlooptijd afhandeling

Voor schademeldingen aan woningen waar de procedure al werd doorlopen, was de doorlooptijd van de schademelding tot besluit circa 156 dagen (gerekend over de laatste duizend besluiten). Daarnaast is berekend hoeveel dossiers over gewone woningen in minder dan een half jaar zijn afgehandeld: dat blijft 59 procent.

*We schreven een uitgebreide toelichting op de doorlooptijd.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 746 besluiten genomen, waarmee dus 843 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 10 besluiten ging het nog om een Stuwmeer-dossier, bij 29 besluiten om een ‘specials’ dossier (dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven) en de overige betrokken besluiten voor schade aan een ‘gewoon’ woonhuis. Het betrof 15 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidt nu 95 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 16 bezwaren op de besluiten binnen (2,8 procent van het totaalaantal besluiten).

Totalen

Er zijn nu 53.437 schademeldingen bij TCMG binnengekomen sinds 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 33.910 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 19.527 in behandeling op circa 16.600 adressen, in eigendom bij circa 13.600 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en schademeldingen die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 1.847 (-119) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 957 (-44) meer dan twee jaar oud.