Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

16 maart 2020

Weekcijfers: 695 afgehandeld en 981 nieuwe schademeldingen

136.jpg

Afgelopen week kwamen er 981 nieuwe schademeldingen binnen en werden er 695 afgehandeld. Er is nu 203,1 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Met de maatregel om voorlopig geen schade-opnames uit te voeren in de strijd tegen het coronavirus, is er ook geen verwachte doorlooptijd af te geven voor nieuwe schademeldingen.

Voor elke schademelding is een schade-opname nodig om de schadeprocedure te kunnen doorlopen. Als het Kabinet de huidige maatregelen afschaalt en de situatie het toelaat, kunnen de schade-opnames weer hervat worden. Momenteel is niet zeker wanneer dat weer kan. Lees hier meer over achtergronden bij de maatregelen die de TCMG neemt tegen het coronavirus.

Doorlooptijd vanáf de schade-opname

We kunnen wel aangeven wat de verwachte doorlooptijd is voor schademeldingen voor woningen (geen monument of huurhuis) waar al wél een schade-opname heeft plaatsgevonden. Voor die schademeldingen is de verwachte doorlooptijd ná schade-opname tot het besluit circa 101 dagen. Als schademeldingen al verder in de procedure zijn en bijvoorbeeld een adviesrapport hebben, dan is de resterende te verwachte doorlooptijd tot een besluit vanzelfsprekend korter.

Hierbij moet nog wel opgemerkt dat de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus ook nadelige invloed kan gaan hebben op de voortgang. Dit moet echter nog in de praktijk blijken en is nu niet in cijfers te vatten.

Doorlooptijd bij huidige besluiten

We hebben ook uitgerekend wat de doorlooptijd is geweest voor schademeldingen voor woningen waarover afgelopen weken een besluit is genomen. Gerekend over de laatste duizend besluiten was voor die dossiers de doorlooptijd bij benadering 153 dagen. Uitzonderingen zijn er ook, daarom melden we ook hoeveel dossiers maximaal een half jaar (182 dagen) doorlooptijd kenden. Bij de laatste duizend besluiten was daar bij 58,5 procent van de dossiers sprake van.

We schreven een uitgebreide toelichting op de doorlooptijd.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 643 besluiten genomen, waarmee dus 695 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 22 besluiten ging het om een ‘specials’ dossier (dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven). De overige besluiten betroffen schade aan een ‘gewoon’ woonhuis. Het betrof 10 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidt nu 95,1 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 18 bezwaren op de besluiten binnen (2,8 procent van het totaalaantal besluiten).

Totalen

Er zijn nu 54.418 schademeldingen bij TCMG binnengekomen sinds 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 34.605 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 19.813 in behandeling op circa 17.100 adressen, in eigendom bij circa 14.000 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en schademeldingen die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 1.797 (-50) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 931 (-26) meer dan twee jaar oud.