Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 maart 2020

Weekcijfers: 595 afgehandeld en 989 nieuwe schademeldingen

179.jpg

Afgelopen week kwamen er 989 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 595 afgehandeld. Er is nu 213,7 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Er zijn ruim 11.800 schademeldingen waar nog geen schade-opname kan worden gedaan vanwege de coronamaatregelen. Voor 8.400 schademeldingen was dat al wel gebeurd en gaat de afhandeling door.

Doorlooptijd na schade-opname

De TCMG nam de maatregel om voorlopig geen schade-opnames uit te voeren in de strijd tegen het coronavirus. De schadeafhandeling gaat wel door voor dossiers waar al wel een schade-opname was gedaan. Vanaf de schade-opname tot het besluit is de verwachte doorlooptijd nu circa 96 dagen.

Lees hier meer over de coronamaatregelen die de TCMG neemt

Doorlooptijd bij huidige besluiten

We hebben ook uitgerekend wat de doorlooptijd is geweest voor schademeldingen voor woningen waarover afgelopen week een besluit is genomen. Gerekend over de laatste duizend besluiten was voor die dossiers de doorlooptijd bij benadering 152 dagen. Uitzonderingen zijn er ook, daarom melden we ook hoeveel dossiers maximaal een half jaar (182 dagen) doorlooptijd kenden. Bij de laatste duizend besluiten was daar bij 60,7 procent van de dossiers sprake van.

We schreven een uitgebreide toelichting op de doorlooptijd

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 546 besluiten genomen, waarmee dus 595 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 17 besluiten ging het om een ‘specials’ dossier (dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven). De overige besluiten betroffen schade aan een ‘gewoon’ woonhuis. Het betrof 14 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidt nu 95,1 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 37 bezwaren op de besluiten binnen (2,9 procent van het totaalaantal besluiten).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Om dat mogelijk te maken wordt ingezet op het afhandelen van dossiers die meer dan een jaar oud zijn en dreigen meer dan twee jaar oud te worden. En natuurlijk door dossiers die meer dan twee jaar oud zijn ook verder te brengen. Eind vorig jaar werd daar een speciaal team voor ingericht dat maatwerk verzorgt voor de betreffende dossiers.Sinds die tijd is het aantal openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud meer dan gehalveerd, van ruim 3.600 naar nu 1.685. In die zin heeft de aanpak gewerkt. Toch is het doel niet gehaald. Zo zijn er nu 853 dossiers van die 1.685 dossiers nu meer dan twee jaar oud. De maatwerkaanpak wordt daarom voortgezet.

Nadere analyse

Nadere analyse wijst uit dat bij circa 400 schademeldingen de voortzetting buiten de directe invloed van de TCMG ligt. Het gaat om dossiers die nog bij de Arbiter Bodembeweging liggen en om dossiers waar bijvoorbeeld een mestkelder aanwezig is. Momenteel loopt een adviesopdracht bij onafhankelijke deskundigen over de wijze waarop met mestkelderschade moet worden omgegaan.

Bij ruim 600 schademeldingen betreft het een ‘specials’ dossiers, dus een monument, bedrijf of agrarisch bedrijf. Juist bij die dossiers is er nog geen schade-opname gedaan, vanwege het tekort aan specialistische deskundigen dat er lang is geweest. De afhandeling van de reguliere dossiers, die bijna allemaal al wel een schade-opname hadden gehad, wordt voortgezet.