Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

23 maart 2020

TCMG-jaarverslag 2019 groeiende stroom schademeldingen

72.jpg

De schadeafhandeling in Groningen kenmerkte zich in 2019 door voortdurende groei van schademeldingen. De groei vond veelal plaats in gebieden waar in de periode vóór de komst van de TCMG geen of veel minder schade werd gemeld en vergoed. Het grootste deel van de schademeldingen komt nu van adressen waar nooit eerder schade werd gemeld.

Groei schademeldingen en -afhandeling

De TCMG publiceert vandaag haar jaarverslag met daarin de belangrijkste cijfers over 2019. Daaruit blijkt dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) die groei van schademeldingen in de loop van 2019 wist te evenaren met een substantiële toename van de afhandeling van schademeldingen. Gemiddeld genomen duurt de afhandeling van een schademelding nu circa een half jaar.

"De groei van schademeldingen zien wij als positief. Hij toont dat steeds meer gedupeerden zich bewust worden dat zij recht op schadevergoeding hebben. Komend jaar staat in het teken van het verder opvangen van die groei en van de start van nieuwe regelingen met de komst van het Instituut Mijnbouwschade Groningen waar de TCMG in opgaat", zegt Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG.

Coronacrisis

Tegelijk zegt hij dat de coronacrisis zorgt voor vraagtekens bij dergelijke verwachtingen. "We weten niet hoe lang dit gaat duren. Maar deze crisis heeft hoe dan ook impact op de schadeafhandeling. We zetten de schadeafhandeling zo goed mogelijk voort en kijken continu hoe we nog meer kunnen doen. Maar alleen als het verantwoord is. Veiligheid en gezondheid staan op de eerste plaats, voor gedupeerden, medewerkers en deskundigen."

Opstartfase voorbij

De TCMG is in 2019 de opstartfase voorbij en op tempo gekomen. Dat is ook terug te zien in de kosten. Waar in 2018 de kosten van bijna 40 miljoen euro niet in verhouding stonden tot de uitgekeerde schadevergoeding van 8,2 miljoen euro, is de situatie in 2019 geheel anders. Tegenover circa 106,5 miljoen euro aan uitvoeringskosten in 2019 werd 139,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Externe deskundigen

Van de totale kosten, bedroeg de inhuur van externe, onafhankelijke deskundigen circa 45 miljoen euro. Zij doen de schade-opnames en geven advies. Het zijn fundamentele onderdelen van de schadeprocedure. Hoe meer schades er moeten worden afgehandeld, hoe meer er inzet van onafhankelijke deskundigen nodig is.

Groei van de organisatie

Ook de organisatie groeide mee met de toename van schademeldingen en daarmee ook de organisatiekosten. Zo zijn er circa 70 zaakbegeleiders dagelijks bezig met het begeleiden van schademelders in het afhandelingsproces.  En er zijn circa 30 medewerkers die hen telefonisch ondersteuning bieden via het serviceloket. De organisatieomvang nam toe van 215 naar 315 fte. Dit is ook met het oog op de start van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) die op 1 juli 2020 wordt voorzien. Het IMG krijgt dan veel meer taken. Zo komt er een Smartengeldregeling en een Waardedalingsregeling.

Ruim 700 schademeldingen per week

In 2019 kwamen er in totaal 26.798 nieuwe schademeldingen binnen. Sinds het begin van dat jaar liep het wekelijks aantal schademeldingen gestaag op van gemiddeld 175 naar nu ruim 700 per week. Uit de gemeente Groningen kwamen verreweg de meeste meldingen, maar ook in gemeenten als Veendam en Noordenveld nam het aantal schademeldingen toe, evenals het aantal besluiten met toekenning van schadevergoeding.

Voorspelbaarheid

In 2019 werden er in totaal 24.191 schademeldingen afgehandeld tegenover 3.666 in 2018. De afhandeling van schademeldingen is niet alleen gegroeid, maar ook voorspelbaarder. Over de hele linie verwerkt de TCMG nu meer schademeldingen en worden de diverse stappen in de procedure sneller doorlopen. De doorlooptijd was eind 2019 circa een half jaar voor de meeste schademeldingen.

Meer informatie