Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

24 februari 2020

Weekcijfers: 657 afgehandeld en 685 nieuwe schademeldingen

250.jpg

Afgelopen week kwamen er 685 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 657 schademeldingen afgehandeld. Een schademelding aan een ‘gewoon’ woonhuis werd nu in circa 117 dagen afgehandeld. Er is in totaal nu 182 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Doorlooptijd afhandeling

Voor een ‘gewone’ woning (dus geen monument) werd de schademelding in circa 117 dagen afgehandeld. Deze ‘gerealiseerde doorlooptijd van schademelding tot besluit’ is berekend op basis van de laatste duizend besluiten. Daarnaast is berekend hoeveel dossiers over gewone woningen in minder dan een half jaar zijn afgehandeld: dat is nu 74 procent.

Verwachte doorlooptijd

Er is ook berekend hoe lang het naar verwachting duurt voor een schademelding wordt afgehandeld die nu binnenkomt voor een gewone woning. Deze verwachte doorlooptijd is circa 192 dagen. De verwachte doorlooptijd is daarmee hoger dan de huidige gerealiseerde doorlooptijd. Dat gaat dalen als het totaal aantal openstaande schademeldingen wordt verminderd.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 573 besluiten genomen waarmee dus 657 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 6 besluiten ging het nog om een Stuwmeer-dossier, bij 28 besluiten om een ‘specials’ dossier (dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven) en 545 besluiten om een dossier voor een ‘gewoon’ woonhuis. Het betrof 15 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidde 94,9 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 15 bezwaren op de besluiten binnen (2,8 procent van het totaalaantal besluiten).

Totalen

Er zijn nu 51.719 schademeldingen bij TCMG binnengekomen sinds 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 32.106 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 19.613 in behandeling op circa 16.700 adressen, in eigendom bij circa 13.600 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties). Er zijn 28.149 schade-opnames gedaan (478 afgelopen week).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen één en twee jaar oud en schademeldingen die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 2.083 (-95) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.057 (-20) meer dan twee jaar oud.