Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

17 februari 2020

Weekcijfers: 529 afgehandeld en 719 nieuwe schademeldingen

133.jpg

Afgelopen week kwamen er 719 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 529 schademeldingen afgehandeld. Een schademelding aan een ‘gewoon’ woonhuis werd nu in circa 133 dagen afgehandeld. Er is in totaal nu 176,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Doorlooptijd afhandeling

Voor een ‘gewone’ woning (dus geen monument) werd de schademelding in circa 133 dagen afgehandeld. Deze ‘gerealiseerde doorlooptijd van schademelding tot besluit’ is berekend op basis van de laatste duizend besluiten. Daarnaast is berekend hoeveel dossiers over gewone woningen in minder dan een half jaar zijn afgehandeld: dat is nu 68 procent.

Verwachte doorlooptijd

Er is ook berekend hoe lang het naar verwachting duurt voor een schademelding wordt afgehandeld die nu binnenkomt voor een gewone woning. Deze verwachte doorlooptijd is nu circa 192 dagen. Dit is mede afhankelijk van het aantal nieuwe schademeldingen en die aantallen zijn met meer dan 700 per week al enkele weken hoger dan de laatste maanden gemiddeld was. Dat begint impact te hebben op de verwachte doorlooptijd voor nieuwe schademeldingen.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 497 besluiten genomen waarmee dus 529 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 9 besluiten ging het om een ‘specials’ dossier, dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven. Het betrof 48 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidde 94,9 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 16 bezwaren op de besluiten binnen (2,8 procent van het totaalaantal besluiten).

Totalen

Er zijn nu 51.034 schademeldingen bij TCMG binnengekomen sinds 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 31.449 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 19.585 in behandeling op circa 16.700 adressen, in eigendom bij circa 13.600 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties). Er zijn 27.671 schade-opnames gedaan (520 deze week).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 2.178  (-92) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.077 (-36) meer dan twee jaar oud.