Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

3 februari 2020

Weekcijfers: 382 afgehandeld en 680 nieuwe schademeldingen

55.jpg

Er zijn deze week 623 schade-opnames gedaan en er werden 509 adviesrapporten opgeleverd.

Doorlooptijd afhandeling

In het online dashboard zijn grafieken te zien over de doorlooptijd van schademeldingen. Zo is er te zien dat schademeldingen voor een gewone woning (dus geen monument) in circa 166 dagen werden afgehandeld. Deze ‘gerealiseerde doorlooptijd’ is berekend op basis van de laatste duizend besluiten. Daarnaast is berekend hoeveel dossiers over gewone woningen in minder dan een half jaar zijn afgehandeld: dat is nu 54 procent.

Verwachte doorlooptijd

Er is ook berekend hoe lang het naar verwachting duurt voor de schademeldingen die nu binnenkomen voor gewone woningen zijn afgehandeld. Deze verwachte doorlooptijd is nu circa 180 dagen. Dit is gebaseerd op de voortgang van de huidige dossiers die in behandeling zijn. Er zijn deze week 623 schade-opnames gedaan en er werden 509 adviesrapporten opgeleverd.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 353 besluiten genomen waarmee dus 382 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 24 besluiten ging het om een dossier voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven. Het betrof 12 keer een volledige afwijzing van de aanvraag (5,1 procent van het totaal). Er kwamen afgelopen week 24 bezwaren op de besluiten binnen (2,8 procent van het totaal).

Totalen

Er zijn nu 49.582 schademeldingen bij TCMG binnengekomen sinds 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 30.365 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 19.217 in behandeling op circa 16.200 adressen, in eigendom bij circa 13.100 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil vóór 1 april 2020 alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus bijvoorbeeld geen openstaande dossiers bij de Arbiter Bodembeweging). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 2.319 (-43) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.118 (+13) meer dan twee jaar oud.