Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Weekcijfers: 796 afgehandeld en 672 nieuwe schademeldingen

Afgelopen week kwamen er 672 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 796 schademeldingen afgehandeld. Het totaal aantal openstaande schademeldingen daalde met 124. Er is in totaal nu 158,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

122.jpg

Besluiten en afgehandelde schademeldingen

Afgelopen week werden er 626 besluiten genomen waarmee dus 796 schademeldingen werden afgehandeld. Van de 626 besluiten betrof het ruim 260 keer een besluit na een keuze voor de Stuwmeerregeling (die inmiddels is afgelopen). Juist dergelijke Stuwmeer-dossiers bevatten vaak meerdere schademeldingen die met één besluit per dossier worden afgehandeld. Het verklaart het relatief grote verschil tussen besluiten en afgehandelde schademeldingen deze en vorige week.

Totaal schademeldingen

Er zijn nu 48.318 schademeldingen bij TCMG binnengekomen. In totaal zijn er nu 29.469 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 18.849 in behandeling op circa 16.100 adressen, in eigendom bij circa 13.000 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Afgewezen en bezwaren

Het betrof deze week 28 keer een besluit met afwijzing van de aanvraag, waarmee het percentage afgewezen aanvragen 5,1 procent blijft. Er kwamen deze week 17 bezwaren binnen, waarmee het totale aantal bezwaren op 642 komt. Dat is 2,6 procent van het totaal aantal besluiten.

Ontwikkeling jongste meldingen

De TCMG wil alle reguliere schademeldingen die nu binnenkomen, binnen een half jaar afhandelen. Een indicatie vormt de ontwikkeling van de aantallen openstaande schademeldingen van maximaal een half jaar oud en die tussen een half tot een jaar oud zijn. Het aandeel schademeldingen van minder dan een half jaar oud is toegenomen met ruim 200 tot 11.944. Tegelijk zijn er momenteel 4.511 openstaande schademeldingen tussen een half en een jaar oud, een daling van ruim 80 vergeleken met vorige week.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 2.394 openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.031 meer dan twee jaar oud. Het totaal van meer dan een jaar oud daalde opnieuw met ruim 200 afgelopen week. Wel nam het totaal aantal oudste dossiers van meer dan twee jaar oud iets toe.