Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

13 januari 2020

Weekcijfers: 720 afgehandeld en 494 nieuwe schademeldingen

6.jpg

Afgelopen week kwamen er 494 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 720 schademeldingen afgehandeld. Het totaal aantal openstaande schademeldingen daalde met 226. Er is in totaal nu 154,1 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Historie en nieuw

Van de nieuwe schademeldingen is 50 tot 75 procent afkomstig van adressen waar nog nooit eerder schade is gemeld (waar dus historie met de NAM of het CVW aanwezig is). Afgelopen weken kwamen er respectievelijk 128, 115, 250 en nu 119 schademeldingen per week binnen waar sprake blijkt van historie op dat adres. Op een totaal aantal schademeldingen dat wekelijks schommelt tussen de 500 en 700.

Oude schades

De TCMG behandelt op adressen waar al eerder schade is beoordeeld door de NAM of het CVW alleen de nieuwe of verergerde schades. In de meeste gevallen wordt dat op basis van foto’s uit bij NAM opgevraagde dossiers voor dat adres vastgesteld. Als er geen foto of andere goede beschrijving in die NAM-dossiers aanwezig is, behandelt de TCMG de schade als nieuwe schade.

Besluiten en bezwaren afgelopen week

Afgelopen week werden er 615 besluiten genomen waarmee dus 720 schademeldingen werden afgehandeld. Het betrof 24 keer een afwijzing van de aanvraag, waarmee het percentage afgewezen aanvragen 5,1 procent blijft. Er kwamen 21 bezwaren binnen, waarmee het aantal bezwaren op 624 komt. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 2,6 procent.

Totaal schademeldingen

Er zijn nu 47.646 schademeldingen bij TCMG binnengekomen. In totaal zijn er nu 28.673 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 18.973 in behandeling op circa 16.200 adressen, in eigendom bij circa 13.100 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Ontwikkeling jongste meldingen

De TCMG wil alle reguliere schademeldingen die nu binnenkomen, binnen een half jaar afhandelen. Er zijn momenteel 4.595 openstaande schademeldingen meer dan half jaar oud, een groei van circa 200 ten opzichte van afgelopen week. Het betekent in dit geval dat circa 200 dossiers die een half jaar oud waren, inmiddels meer dan een half jaar oud zijn en nog niet zijn afgehandeld.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die meer dan twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Er zijn nu 2.658 openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.012 meer dan twee jaar oud. Het totaal van meer dan een jaar oud daalde met ruim 200 afgelopen week.