Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

6 januari 2020

Weekcijfers: 64 afgehandeld en 650 nieuwe schademeldingen

32.jpg

Afgelopen week kwamen er 650 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 64 schademeldingen afgehandeld. Het totaal aantal openstaande schademeldingen steeg met 586. Er is in totaal nu 148,7 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Stuwmeerregeling

De Stuwmeerregeling is afgelopen. Uiteindelijk hebben er 9.935 mensen gekozen voor het vaste bedrag van in totaal 5.000 euro, 424 maal werd de variabele vergoeding tot 11.000 euro gekozen (op basis van facturen van een aannemer). In 1.681 dossiers werd door schademelders voor voortzetting van de reguliere procedure gekozen. Door 1.484 schademelders werd uiteindelijk geen keuze gemaakt. Hun schademeldingen worden automatisch via de reguliere procedure voortgezet. In circa 3.000 dossiers kon de TCMG de reguliere procedure zelf al eerder voortzetten.

Besluiten en bezwaren afgelopen week

Afgelopen week werden er 56 besluiten genomen waarmee dus 64 schademeldingen werden afgehandeld. Het betrof 2 keer een afwijzing van de aanvraag, waarmee het percentage afgewezen aanvragen 5,1 procent wordt. Er kwamen 41 bezwaren binnen, waarmee het aantal bezwaren op 603 komt. Het percentage bezwaren op besluiten stijgt nu naar 2,6 procent.

Totaal schademeldingen

Er zijn nu 47.152 schademeldingen bij TCMG binnengekomen. In totaal zijn er nu 27.953 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 19.199 in behandeling op circa 15.700 adressen, in eigendom bij circa 12.600 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Ontwikkeling jongste meldingen

De TCMG wil alle reguliere schademeldingen die nu binnenkomen, binnen een half jaar afhandelen. Er zijn momenteel 4.399 openstaande schademeldingen meer dan een half jaar oud, een groei van circa 400 ten opzichte van afgelopen week. Momenteel zijn er 11.934 openstaande schademeldingen van minder dan een half jaar oud.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die meer dan twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Er zijn nu 947 openstaande schademeldingen van meer dan twee jaar oud, bijna 400 meer dan de week ervoor.