Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

27 januari 2020

Weekcijfers: 514 afgehandeld en 584 nieuwe schademeldingen

132.jpg

Afgelopen week kwamen er 584 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 514 schademeldingen afgehandeld. Een schademelding aan een gewoon woonhuis werd nu in circa 160 dagen afgehandeld. Er is in totaal nu 162,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

In het online dashboard zijn vanaf vandaag ook nieuwe grafieken te zien over de doorlooptijd van schademeldingen. Zo is te zien dat schademeldingen voor een gewone woning (dus geen monument) in circa 160 dagen werden afgehandeld. Deze ‘gerealiseerde doorlooptijd’ is berekend op basis van de laatste duizend besluiten. Daarnaast is berekend hoeveel dossiers over gewone woningen in minder dan een half jaar zijn afgehandeld: dat is nu 52 procent, waarbij 100 procent het beste is.

Ontwikkeling komende tijd

De TCMG handelt zo veel mogelijk af volgens het principe ‘de oudste het eerste’. Nu de Stuwmeerregeling is afgelopen, zijn relatief veel oude dossiers weer opgenomen in de reguliere schadeafhandeling. Zij zijn nu het eerste aan de beurt. Daarmee zal het cijfer voor de gerealiseerde doorlooptijd gaan stijgen. Ook het percentage dossiers dat binnen een half jaar is afgehandeld, zal daarmee eerst gaan dalen voordat het weer kan stijgen. Er komen eerst immers meer besluiten aan over dossiers die ouder zijn dan een half jaar.

Verwachte doorlooptijd

Er is ook berekend hoe lang het naar verwachting duurt voor de schademeldingen voor gewone woningen zijn afgehandeld. Deze verwachte doorlooptijd is nu circa 180 dagen. Dit is gebaseerd op de voortgang van de huidige dossiers die in behandeling zijn. Zo zijn er relatief veel dossiers waar al een schade-opname is gedaan, wat gunstig is. Die moeten vervolgens ook tijdig tot adviesrapporten worden uitgewerkt en daarna worden voorbereid op besluit. Als hier knelpunten ontstaan, zal de verwachte doorlooptijd oplopen.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 473 besluiten genomen waarmee dus 514 schademeldingen werden afgehandeld. Het betrof 30 keer een volledige afwijzing van de aanvraag (5,1 procent van het totaal). Er kwamen afgelopen week 36 bezwaren op de besluiten binnen (2,7 procent van het totaal). Er zijn nu 48.902 schademeldingen bij TCMG binnengekomen. In totaal zijn er nu 29.983 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 18.919 in behandeling op circa 16.200 adressen, in eigendom bij circa 13.100 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil verder vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 2.362 (-32) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.105 (+74) meer dan twee jaar oud.