Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

9 december 2019

Weekcijfers: 457 afgehandeld en 621 nieuwe schademeldingen

69.jpg

Afgelopen week kwamen er 621 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 457 schademeldingen afgehandeld. Het totaal aantal openstaande schademeldingen nam toe met 164. Er is in totaal nu 138,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

 

Schademeldingen Garrelsweer

De aardbeving bij Garrelsweer op 3 december lijkt een lichte stijging van het aantal schademeldingen te hebben veroorzaakt. Het totaal aantal schademeldingen deze week lag bijna 200 hoger dan de week ervoor. Tegelijkertijd blijft het aantal van 621 ruim binnen de bandbreedte van de weektotalen afgelopen maanden. Twee weken geleden waren het er nog ruim 650.

Totaal schademeldingen

Er zijn 44.630 schademeldingen bij TCMG binnengekomen, waarvan 13.472 op de dag van de start, 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 26.581 schademeldingen afgehandeld en er zijn er nog 18.049 in behandeling, op circa 15.000 adressen. Afgelopen week werden er 400 besluiten genomen. Het betrof 10 keer een afwijzing van de aanvraag, waarmee het percentage afgewezen aanvragen op 5,2 procent komt. Van de 22.403 besluiten zijn er ruim 9.700 genomen na een keuze voor de Stuwmeerregeling.

Stuwmeerregeling

In de afgelopen week werden er 23 keuzes gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling waarvan 22 voor voortzetting van de reguliere procedure. Het aantal adressen waar nog een keuze gemaakt kan worden is op ruim 2.300 gekomen. Zij hebben tot maximaal 31 december 2019 de tijd om een keuze te maken. Daarna wordt in alle gevallen de reguliere procedure voortgezet.

Doorlooptijden Westerwijtwerd-meldingen

De beving van Westerwijtwerd vond meer dan een half jaar geleden plaats. Van de grote hoeveelheid schademeldingen die toen binnenkwam, staat nog een flink deel open. Dat is te zien in het aantal openstaande schademeldingen van 0,5 tot 1 jaar oud. Die groep groeit nu hard met 300 afgelopen week, tot 2.477schademeldingen. Ondanks de nieuwe schademeldingen afgelopen week, is het aantal schademeldingen van minder dan 0,5 jaar oud verder gedaald, naar nu: 12.342.

Doorlooptijden oudste schademeldingen

Ook is zichtbaar dat de oudste schademeldingen van meer dan een jaar tot zelfs meer dan twee jaar oud afnemen. Voor zover mogelijk overigens, omdat een deel ervan nog een keuze kan maken voor de Stuwmeerregeling. Er zijn nu 3.230 schademeldingen van meer dan 1 jaar oud in behandeling, 145 minder dan vorige week.

Gemiddelde schadebedragen

In het online dashboard is afgelopen week de grafiek toegevoegd met de ontwikkeling van het gemiddelde schadebedrag bij besluiten waar schadevergoeding wordt toegekend. Het gemiddelde schadebedrag stijgt gestaag. Er wordt steeds vaker besloten over meer complexe dossiers waar de schadebedragen gemiddeld hoger liggen. Van de 17.762 besluiten waarin schade werd toegekend op 7 oktober, bevatte 12,5 procent een schadebedrag hoger dan 10.000 euro. Op 9 december is dat percentage 15,2 procent, met meer dan 3.200 besluiten met een schadevergoeding van meer dan 10.000 euro.