Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 december 2019

Stuwmeer bijna 'opgedroogd'

295.jpg

De Stuwmeerregeling is bijna afgelopen. Tot en met 31 december kunnen circa 2.000 Groningers nog kiezen voor het aanbod. Zij kregen afgelopen week daarover een brief in de bus. Er zijn nu circa 11.000 schademeldingen afgehandeld door de Stuwmeerregeling.

  • De regeling bood al direct soelaas voor een grote groep schademelders
  • Hoe jonger de schademelding, hoe meer er voor het aanbod wordt gekozen
  • Het vaste bedrag is veruit het meest gewild. De variabele vergoeding met een aannemer wordt nauwelijks gekozen

Resultaten tot nu

Per adres kunnen er meerdere schademeldingen worden afgehandeld met een besluit. Met nu bijna 10.000 besluiten na een keuze voor de Stuwmeerregeling, komt het aantal afgehandelde schademeldingen via de Stuwmeerregeling op circa 11.000. Op 1.743 adressen werd het aanbod afgewezen en actief voor voortzetting van de reguliere procedure gekozen. Op 2.817 adressen heeft TCMG de procedure voortgezet omdat het ook op die manier mogelijk was een einde te maken aan het wachten. Circa 2.000 Groningers kunnen dus nog kiezen.

Het aanbod

Bij de start van de Stuwmeerregeling op 13 juni 2019 werd op 16.755 adressen een brief bezorgd met een aanbod. Op die adressen waren in totaal ruim 19.000 schademeldingen geregistreerd. Iedereen kon ervoor kiezen de reguliere procedure te stoppen en een vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro te accepteren. Als de schademelding vóór 1 januari 2019 was binnengekomen was er ook de keuze voor een variabele vergoeding. Dan mag een factuur van een aannemer worden gestuurd die tot 11.000 euro wordt vergoed (inclusief btw).

Aantal keuzes gemaakt

Op verreweg de meeste adressen is er tot op heden gekozen voor de vaste vergoeding van 5.000 euro. Verrassend genoeg werd de keuze voor vergoeding tot 11.000 euro via een aannemer nauwelijks gemaakt; 7 procent koos ervoor. Overigens hoeft de aannemer niet meteen aan het werk te kunnen. Alleen de keuze voor die variant moet uiterlijk 31 december binnen zijn. Ook na 1 januari kan het werk worden gedaan en de factuur van de aannemer nog worden opgestuurd.

Keuze lastiger bij oudere schademelding

Hoe jonger de schademelding, hoe vaker er al een keuze is gemaakt. Bovendien valt de keuze vaker op het aanbod voor de Stuwmeerregeling. Voor Groningers met een oudere schademelding lijkt het moeilijker om een keuze te maken. Driekwart van de Groningers met een schademelding van ongeveer een half jaar oud koos voor het aanbod van de Stuwmeerregeling. Circa 10 procent heeft nog geen keuze gemaakt. Onder Groningers met een schademeldingen van meer dan twee jaar oud, koos 55 procent voor het aanbod. Van hen heeft 31 procent nog niet gekozen. Bij agrariërs, bedrijven en monumenteigenaren is hetzelfde beeld te zien.

Het vervolg

Voor schademelders vervalt vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid een keuze te maken. Vanaf die datum wordt automatisch de reguliere procedure voortgezet. Op basis van binnenkomst van de schademeldingen wordt dan de volgende stap in de procedure genomen. Streven is dat alle betrokkenen voor de zomer een afspraak krijgen voor een schade-opname. En de meldingen die meer dan een jaar oud zijn, moeten binnen die termijn geheel zijn afgehandeld, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.

Instroom en uitstroom

De Stuwmeerregeling leverde met nu 11.000 afgehandelde schademeldingen een belangrijke bijdrage aan het totaal van ruim 27.000 afgehandelde schademeldingen bij de TCMG. Door een onverwacht hoge structurele toename van schademeldingen, staat het aantal openstaande schademeldingen alsnog op ruim 18.000. Groot verschil is wel dat schademelders nog maar relatief kort wachten. Ruim 11.000 schademelders wachten minder dan een half jaar. Van de 13.472 meldingen die binnenkwamen bij de start op 19 maart 2018, zijn er nog circa 2.000 nog niet afgehandeld. Het gaat relatief vaak om monumenten, boerderijen en bedrijven.