Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

25 november 2019

Weekcijfers: 585 afgehandeld en 654 nieuwe schademeldingen

246.jpg

Er zijn, ten opzichte van de vorige update, 654 nieuwe schademeldingen binnengekomen en 585 schademeldingen afgehandeld. Het totaal aantal openstaande schademeldingen nam toe met 69. Let wel, dit is gerekend over een periode van 10 dagen. Vanwege een storing konden we vorige week alleen de cijfers tot vrijdagmorgen 15 november melden. We melden nu de cijfers vanaf vrijdagmorgen tot nu. Er is in totaal nu 129,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

 

Totaal schademeldingen

Er zijn 43.533 schademeldingen bij TCMG binnengekomen, waarvan 13.472 op de dag van de start, 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 25.688 schademeldingen afgehandeld en er zijn er nog 17.845 in behandeling, op circa 15.000 adressen. 

Besluiten

Afgelopen week werden er 533 besluiten genomen. Het betreft 37 besluiten na een keuze voor de Stuwmeerregeling. Van de besluiten uit de reguliere procedure betrof het 16 keer een afwijzing van de aanvraag, waarmee het percentage afgewezen aanvragen op 5,3 procent komt. Van de ruim 21.606 besluiten zijn er 9.594 genomen na een keuze voor de Stuwmeerregeling.

Stuwmeerregeling

In de afgelopen week werden er 98 keuzes gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling waarvan minder dan de helft voor een van de varianten van de Stuwmeerregeling. Het merendeel koos voor voortzetting van de reguliere procedure. Het aantal adressen waar nog een keuze gemaakt kan worden is op ruim 2.800 gekomen. Zij hebben tot maximaal 31 december 2019 de tijd om een keuze te maken. Daarna wordt in alle gevallen de reguliere procedure voortgezet.

Doorlooptijd

Van de schademeldingen die meer dan een jaar geleden zijn ingediend, zijn er nu 3.473 nog in behandeling, 114 minder dan vorige week. Het aantal openstaande schademeldingen van minder dan 1 jaar oud nam iets toe tot 14.372. Daarvan zijn er 1.842 tussen een half jaar en een jaar oud, ruim 600 meer dan vorige week. En 12.530 minder dan een half jaar oud. De eerste schademeldingen die vlak na Westerwijtwerd zijn gedaan en nog niet zijn afgehandeld, worden nu meer dan een half jaar oud.  Voor alle openstaande schademeldingen zijn er nu nog circa 8.000 schade-opnames nodig, waarvan circa 1.100 bij de schademelding van meer dan een jaar oud.

Agrariërs, ondernemers, monumenteigenaren

Vanaf vandaag is ook in het online dashboard te zien wat de status is van de special-dossiers, dus die voor monumenten, agrarisch bedrijven en bedrijven. Zo zijn er 743 dossiers met het kenmerk agrarisch, waarvan er 579 nog in behandeling zijn en 310 daarvan hebben nog een schade-opname nodig. Dat betekent ook dat er 164 zijn afgehandeld. Bij 4 van dergelijke dossiers werd voor de Stuwmeerregeling gekozen. Dit soort cijfers zijn er ook voor mkb-bedrijven en erfgoedbezitters.