Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Meer schade-opnemers vanwege hogere instroom

178.jpg

Om de structureel hogere instroom van nieuwe schademeldingen tijdig af te handelen, gaat de TCMG vanaf vandaag schade-opnemers inplannen samen met de schade-expertisebureaus. Het gaat om mensen met een bouwkundige achtergrond.

 

Vastleggen en berekenen

De schade-opnemers krijgen de opdracht om onder verantwoordelijkheid van onafhankelijke deskundigen de schade in een woning vast te leggen met behulp van een tablet. Ze maken dan ook een eerste berekening van de schade-omvang met een door TCMG geleverde tool. Ze worden hiervoor door de deskundigen opgeleid.

Effectievere inzet deskundigen

De deskundige maakt op basis van het verslag van de schade-opname dan een beoordeling en adviesrapport dat naar de TCMG en de schademelder gaat. Bedoeling is op deze manier de onafhankelijke deskundigen, die schaars beschikbaar zijn, effectiever in te zetten. Onafhankelijke deskundigen zijn afgestudeerde bouwkundigen en hebben minimaal drie jaar ervaring als schade-expert. Als ze niet zelf naar een gebouw toe hoeven voor de opname, kunnen ze meer adviesrapporten opleveren. De adviesrapporten vormen een belangrijke stap in de schadeprocedure.

Blijvend hoog aantal

“We houden er steeds meer rekening mee dat de hogere instroom van nieuwe schademeldingen blijvend is. Waardoor dat komt en wat je in de toekomst kunt verwachten, laten we nog onderzoeken. Maar we moeten nu de capaciteit verdubbelen. Streven is namelijk het grootste deel van de reguliere schademeldingen binnen een half jaar af te handelen en er ligt al flink wat werk. Het mag er niet toe leiden dat weer grote aantallen Groningers te lang moeten wachten zoals voor deze zomer het geval was”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG.

Opschalen

Er wordt gestart met 20 schade-opnemers en met hulp van twee van de vier expertisebureaus die nu deskundigen leveren aan TCMG. Bedoeling is dat ze om te beginnen 100 schade-opnames per week doen. Als het goed gaat, moet dit snel uitgroeien tot minimaal 400 schade-opnames per week en dan evenzoveel door onafhankelijke deskundigen opgeleverde adviesrapporten. Er zullen daartoe dan extra schade-opnemers worden geworven.

Huidige schade-opnames

De schade-opnames door schade-opnemers komen bovenop de huidige 350 tot 400 schade-opnames en adviesrapporten die nu al wekelijks worden opgeleverd door de onafhankelijke deskundigen. Zij doen in de meeste gevallen nu nog zelf de schade-opname. Ook worden er al aannemers ingezet voor schade-opnames. Bedoeling is ook dat aantal verder te laten groeien. Schade-opnemers gaan niet naar adressen met monumenten, bedrijven en agrariërs. Dat blijven de onafhankelijke deskundigen doen.

Ervaring met nulmetingen

Het werken met schade-opnemers is niet nieuw en gebeurt al in het kader van de Stuwmeerregeling. Verschil is dat in die gevallen geen schadeberekening wordt gemaakt en er geen beoordeling van de schade-oorzaak plaatsvindt op basis van het schaderapport. Het heet daarom een ‘nulmeting’. Bij de Stuwmeerregeling is dat louter bedoeld om voor de toekomst duidelijk te hebben welke schade al is vergoed.

Stuwmeerregeling

De Stuwmeerregeling is bijna afgerond. Hoewel er nog tot eind dit jaar voor gekozen kan worden door circa 3.800 schademelders, zijn we met de zogenoemde nulmetingen op schema. Een deel van de schade-opnemers kan dus al elders worden ingezet.

Nu al duizenden schade-opnames nodig

De TCMG heeft momenteel 23.000 schademeldingen afgehandeld. Er zijn meer dan 40.000 schademeldingen binnengekomen. Er zijn nu circa 17.500 schademeldingen in behandeling. Het grootste deel is nog geen half jaar geleden ingediend. Een deel heeft al een schade-opname gehad. Er zijn nu al circa 9.000 schade-opnames nodig voor de huidige openstaande dossiers. En dat aantal groeit wekelijks.