18 januari 2022

8 reacties

1405 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1405 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 2400 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 5,5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

schadeopname met zaakbegeleider

Aanvragen immateriële schade

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier. Sindsdien hebben 480 mensen een aanvraag gedaan, de afgelopen week ontvingen we 18 aanvragen.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 98 aanvragen binnen, 111 zijn er afgehandeld. 26.708 schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 7. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7,3. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,7. Afgelopen week was dit een 7,3 

1,245 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,245 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 5,5 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 788 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 457 miljoen euro en voor immateriële schade 480 duizend euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 818 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 196 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 379, het aantal adviesrapporten bedroeg 552.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 116 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 68 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 717 (4 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

De afgelopen week zijn 1289 schademeldingen bij ons binnengekomen. 421 meldingen daarvan betroffen een aanvraag voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding. Er zijn 2107 schademeldingen afgehandeld.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 99.359 besluiten genomen waarmee 113.300 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 9.088 besluiten betroffen een afwijzing (9,1 procent). Afgelopen week werden 128 aanvragen afgewezen, 11,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 101.155 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.616 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 100.211 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.791 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 27 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 8 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.

Reageren

@img 18 januari 2022 - 22:51

5 en half miljoen een druppel op een gloeiende plaat, doe nu niet als je ruimhartig bent IMG!! Het lijkt allemaal nergens naar.. een grote corrupte bende

J hulsebos 23 januari 2022 - 15:10

Heb schuren in de muren binnen ook schuren afgewezen toen in bezwaar gegaan ook afgewezen bij ons in de straat het zelfde ook schuren in de muur en wel toegekend het is zo on eerlijk de een wel de andere niet

Didi 20 januari 2022 - 17:01

Hier ook, heb NAM gewoon bijna in de achtertuin gehad, uit bed getrild en vroeg mij af wat al die lichten daar verderop deden... Wellicht werd de trilling niet hetzelfde ervaren als in het "epicentrum" maar die lui zijn net zo stilletjes gekomen als dat ze weer gegaan zijn zonder aan of afkondiging. En ik... ik krijg te horen dat ik buiten het gebied val... dat mijn adres er niet onder valt. Maar zit wel met schade en bij bezichtigingen voor de verkoop van m'n woning staat het in de papieren + de kijkers vragen ernaar en wordt ondergeboden.

Geachte leden van het bestuur van IMG 29 januari 2022 - 12:46

Geachte leden van het bestuur van IMG, Graag wil ik u een rechtsfilosofische vraag voorleggen. U heeft in juli van 2021 een nieuw beoordelingskader geïntroduceerd. Dit kader geeft nadere invulling aan het bewijsvermoeden zoals dat is vastgesteld in de Tijdelijke wet Groningen. In de periode daarvoor gaf het 'Panel advies' de nadere invulling aan deze wet. Het Panel van deskundigen-advies' gebruikt de 2mm/s als nadere grens voor toepassing van het bewijsvermoeden. Van het Panel van deskundigen is duidelijk wie de deskundigen zijn. Wij als burgers kunnen ons vergissen van wie die deskundigen waren. Met de komst van het nieuwe beoordelingskader is de grote kring van aardbevingsgebied , eerder begrensd door 2 mm/s, enorm uitgehold. De kringen en daarmee het aarbevingsgebied, waar sinds juli 2021 bewijsvermoeden wordt toepast, zijn veel kleiner geworden. Een heleboel huizen (duizenden) vallen nu buiten de boot door deze NIEUWE 8,5 mm/s en de 5 mm/s grens (zie beoordelingskader). Dat scheelt de staat een heleboel adressen en daarmee miljoenen euro's aan schadeuitkeringen. Want hoe hoger de mm/s-grens, des te kleiner het schadegebied. Wat echter heel bevreemdend is, is dat totaal ONDUIDELIJK is WIE de deskundigen waren die dit nieuwe beoordelingskader hebben opgesteld. U heeft dat niet transparant gemaakt. En u heeft ook geen review (openbaar) gemaakt. Ook de adviezen van Pers Rijcken uw advocaat over dit nieuwe beoordelingskader zijn niet openbaar gemaakt. U heeft als zelfstandig besturingsorgaan met de introductie het nieuwe beoordelingskader gezorgd voor een enorme UITHOLLING van de wet en en een veel kleiner gebied waar nu nog schade wordt erkend. Maar wie zijn de deskundigen die dit nieuwe beoordelingskader onderschrijven en deze uitholling van de wet hebben gemaakt? Wie zijn de deskundigen die het nieuwe beoordelingskader hebben ontwikkelt? EN zijn zij wel voldoende deskundig en onafhankelijk? Heeft u zich daarvan vergewist? Wij als burgers kunnen dat niet toetsen, omdat niet transparant is gemaakt door U wie de deskundigen zijn achter het nieuwe beoordelingskader. Ook de Tweede Kamer kan dit niet toetsen, terwijl het nieuwe beoordelingskader WEL een nadere invulling van de wet is. Eigenlijk heeft u zelf de wet uitgehold In het nadeel van alle inwoners die nu buiten de boot vallen. Mag u (en mag een bezwaar adviescommissie) dit nieuwe beoordelingskader eigenlijk wel hanteren? En mag een bestuursrechter dit nieuwe beoordelingskader eigenlijk wel hanteren in een beroepszaak? Of handelt u met dit nieuwe beoordelingskader volledig ONRRECHTMATIG? Wij kijken uit naar uw reactie in deze. Graag hier op deze site. Bij het onbeantwoord blijven van deze vraag (zoals wel vaker bij inhoudelijke vragen) zullen we bij elk nieuw nieuwsbericht wat geplaatst wordt op deze site deze vraag opnieuw plaatsen

patricia 6 februari 2022 - 13:03

Misschien moet u, net als ik, nog even apart nadrukkelijk verzoeken of ze vooral even willen reageren?

Patricia 6 februari 2022 - 13:02

Patricia 6 februari 2022 - 12:59 Hallo Martin. Grappig dit, normaliter duurt het een dagje of 3 voordat er gereageerd wordt op een vraag van iemand hier op dit 'forum'. Kennelijk heeft er intern een beraad plaatsgevonden. Moeten we ons stilhouden of niet? Ik vind het prima hoor. Hier een paar vragen: - WAAROM SLUITEN JULLIE WURGCONTRACTEN AF MET DESKUNDIGEN WAARIN JULLIE HEN VERPLICHTEN DAT ZIJ NIET MEER IN MOGEN GAAN OP VERZOEKEN TOT CONTRA EXPERTISE VAN PARTICULIEREN? - HOE KAN HET DAT JULLIE GEDUPEERDEN VRAGEN NAAR SCHADES BIJ BUREN TERWIJL JULLIE DIT ZELF INZICHTELIJK HEBBEN? - HOE IS HET NIEUWE BEOORDELINGSKADER TOT STAND GEKOMEN. WAT IS DE GRONDSLAG, WIE ZIJN DE DESKUNDIGEN? - HOE IS HET MOGELIJK DAT JULLIE, TERWIJL ER MOET WORDEN HEROVERWOGEN IN BEZWAARPROCEDURE, DE CONTRA EXPERTISE MET ALLE GEWELD WEER WILLEN LATEN UITVOEREN DOOR DEZELFDE DESKUNDIGE (NIVRE, BOEVENBENDE)? - HOE IS HET MOGELIJK,, DAT EEN OVERHEIDSORGAAN WAT ALS TAAK HEEFT RUIMHARTIG EN RECHTVAARDIG TE WERK TE GAAN, HET GELIJKHEIDSBEGINSEL OP ONEIGENLIJKE WIJZE BUITEN SPEL WIL ZETTEN? - WAAROM WORDEN SCHADEGEVALLEN VAN 2-1 KAP WONINGEN, BIJ JULLIE AANGEDRAGEN DOOR GEDUPEERDEN, NIET MEEGENOMEN IN JULLIE BESLISSINGEN OP BEZWAAR? Zo maar wat vragen. Hoop dat ze concreet genoeg zijn. Zullen wel in het verlengde liggen van de vragen die er gesteld gaan worden bij de parlementaire enquete, vermoed ik zo. Ik verneem graag van jullie.

patricia 7 februari 2022 - 18:04

Met betrekking tot de zogenaamde onafhankelijkheid van deskundigen heb ik nog het volgende op te merken. Als een deskundige in opdracht van het IMG schade opnames doet, mag zij geen opdrachten meer accepteren van particulieren. Met andere woorden, als een gedupeerde denkt: wacht even, bij mijn buren wel een schadevergoeding en bij mij niet? Ik vraag die deskundige die bij de buren is geweest of zij ook bij mij willen komen kijken, dan is het helaas, pindakaas. Dat mogen ze niet. Hier steekt het IMG een duidelijk stokje voor door verregaande afspraken te maken met de deskundigen. Ongetwijfeld vergezeld door boetebedingen. Dus ook nu steekt het IMG de pas af naar het gelijkheidsbeginsel. Hoe eerlijk zou het zijn als gedupeerden deze mogelijkheid wel hadden? Zou dat niet tot een veel eerlijker situatie leiden? Helemaal in gevallen waarin de adviezen mijlenver uit elkaar liggen terwijl de situatie nagenoeg hetzelfde is? Zeker! Maar dat is niet de bedoeling dus ook hier moest er wat bedacht worden: wurgcontracten. De deskundige mag in ruil daarvoor, in opdracht van het IMG, een dikke boterham verdienen. Of dit nu een definitie is van onafhankelijkheid? Dat laat ik aan de lezer.

patricia 8 februari 2022 - 18:09

Die deskundigen zijn ook ware grapjassen. Of beter: sprookjesverteller. Die bij mijn hoorzitting aanwezig was noem ik dan ook gekscherend: Hans Christian Andersen van het Nivre. Deze man verklaard met een stalen gezicht dat er scheuren in muren ontstaan om zo de stabiliteit te herstellen. Scheuren zijn als het ware natuurlijke dilataties. Dus mensen: laat gaan die scheurvorming! Onze huizen, schuren, garages en stallen lossen het probleem zelf wel op! We moeten het maar met een beetje humor benaderen omdat het zo in en in triest is. En helaas geen sprookje; dit beweert de man echt. De gehele hoorzitting is uiteraard opgeslagen. Dan vraag je je af, en ik krijg zin om hier een concrete vraag aan @Martin te stellen maar ik beantwoord 'm zelf wel even: hoe kan het dat de juristen daar bij zitten en niet denken: wat is dit voor een flauwekul verhaal van die deskundige? Het antwoord geef ik dus zelf: omdat het een deskundige is en die weet echt wel hoe het zit. Nietwaar @Martin? Als mijn antwoord niet juist is, verneem ik graag. Maar dan nu het volgende. Als een gedupeerde aanspraak wil maken op het gelijkheidsbeginsel door te stellen dat bij de buren (zelfs bij 2-1 kap woningen!) wel schade is uitgekeerd dan stelt het IMG dat een beroep op dit beginsel niet mogelijk is omdat de deskundigen bij de buren wel eens een fout gemaakt zouden kunnen hebben. Helaas is ook dat geen sprookje. Nu voel je de vraag vast aankomen @Martin en deze zie ik graag wel beantwoord: HOE IS HET TOCH MOGELIJK DAT DE ENE KEER DE MENING VAN DE DESKUNDIGE HEILIG IS TEGEN ALLE SIGNALEN IN EN DE ANDERE KEER DE MATE VAN DESKUNDIGHEID MET HET GROOTSTE GEMAK AAN DE KANT WORDT GESCHOVEN? Is dat niet een beetje vreemd?

Reactie toevoegen

Deel in uw reactie geen persoonlijke gegevens, zoals uw dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.