23 maart 2021

18 reacties

1.290 keer fysieke schade, 730 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1.290 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 1.045 zijn er afgehandeld. Er kwamen 730 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 1.693 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 8,0 na een besluit over hun aanvraag. 

man tuinslang

901 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 901,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 13,5 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 546,5 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 355 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen (was vorige week 175). Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. De doorlooptijd wordt mede bepaald door het aantal schade-opnames (1.079 afgelopen week) en opgeleverde adviesrapporten (862 afgelopen week).

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 56 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 163 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 340 (-9 t.o.v. vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 67.766 besluiten genomen over 75.012 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 4.876 besluiten betroffen een afwijzing (7,3 procent). Afgelopen week werden 45 aanvragen afgewezen, 4,8 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 88.570 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 76.836 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 78.599 aanvragen afgehandeld, waarbij 19.589 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Voortgang Waardedalingsregeling

Voor waardedaling wordt circa 90 procent van de aanvragen binnen 8 weken afgehandeld. Bij 9.035 aanvragen is de beslistermijn verdaagd en voor een deel is dat verlengd. Circa de helft van deze aanvrager betreft een perceel met waarschijnlijk meerdere functies, zoals een woongedeelte bij een bedrijf. Het IMG ontwikkelt momenteel een aanpak voor de afhandeling van deze aanvragen. Deels betreft het bijvoorbeeld ook aanvragers die een procedure bij stichting WAG waren begonnen en naar IMG willen overstappen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 8,0, gebaseerd op ruim 19.400 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,8. Afgelopen week was dit een 7,4. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,7.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 48 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten zijn er nu 3.210 (+125 afgelopen week) bezwaren binnengekomen op de besluiten. Van de aanvragers met een besluit gaat 5,1 procent in bezwaar. Er zijn circa 800 bezwaren afgehandeld, 182 bezwaren zijn gegrond. Het betreft dan doorgaans een bezwaar waar op basis van procedurele gronden (er blijkt geen overeenkomst met de NAM te zijn gesloten, geen lopende procedure via stichting WAG te zijn, de eigendomsverhouding lag anders).

Reageren

MA 24 maart 2021 - 15:35

Heel erg mooi die doorlooptijden van jullie, maar ik wacht al 3 maanden op het rapport, die al 2 maanden geleden terug is gestuurd naar de schade-expert/adviseur. Hoeveel tijd krijgt de schade-expert/adviseur om e.e.a. aan te passen? mijn zaakbegeleider zegt dat jullie interne termijnen niet prijs geven, maar hoezo intern? Het IMG en de schade-expert/adviseur zijn toch onafhankelijk? Indien dit intern is, dan zien jullie het als 1 en is er geen onafhankelijkheid meer. Breng de termijnen gewoon openbaar, zoals het hoort en wettelijk is vastgelegd.

Martin, IMG 31 maart 2021 - 12:07

Ik snap dat wachten vervelend is. Ik ben niet op de hoogte van de inhoud van uw dossier, dus kan ik ook niets zeggen over de doorlooptijd daarvan. Wel is het zo dat wij streven om alles binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Lukt dat niet, dan laten we u dat weten. Daarnaast hangt de snelheid van afhandelen ook af van de complexiteit van het dossier.

Grunn 25 maart 2021 - 10:47

Hoi MA, ik wacht als een half jaar op een adviesrapport sinds de schade opname. Heel frustrerend. Misschien maar een beroep doen op de AVG,Recht op inzage. Ik ben wel nieuwsgierig wat er gecommuniceerd wordt.

Martin, IMG 31 maart 2021 - 12:12

Ik snap dat wachten frustrerend is. Heeft u al contact gehad met uw zaakbegeleider? Hij of zij kan u wellicht meer vertellen over de voortgang van uw dossier.

MA 25 maart 2021 - 13:22

Ja ik ook. Mijn vermoeden is dat ze sommige dossiers bewust traineren. Dossiers van een paar duizend euro worden zo afgewerkt. Ik ben daar ook wel benieuwd naar en volgens mij communiceert het IMG naar buiten toe dat de deskundigen onafhankelijk zijn, maar vervolgens zijn de termijnen een interne kwestie. Dit kan in mijn ogen niet. De reden dat ze dossiers onder zich houden doet mij vermoeden dat ze het 'met opzet' op de lange baan schuiven, zodat ze wellicht nog geluk hebben om niks uit te keren. Heeft het IMG hier iets op te zeggen?

Martin, IMG 31 maart 2021 - 12:12

Wij hebben helemaal geen belang om dossiers bewust te traineren. Wel is het zo dat het ene dossier sneller kan worden afgehandeld dan het andere. Dit heeft te maken met de complexiteit van sommige dossiers.

MA 25 maart 2021 - 13:25

Hoi Grunn, Heb je in dat half jaar nooit iets van het IMG gehoord qua uitstel o.i.d.? In mijn ogen kan dit namelijk niet en dienen ze dit te communiceren. De rechters zouden hier gehakt van maken.

kloas 24 maart 2021 - 17:23

Het img heeft schijt aan de wet en volgt alleen hun eigen protocol na,zelfs als de rechter al uitspraak heeft gedaan over smartengeld waar de gedupeerden recht op hebben, uitstellen en dossiers verlengen op de beslistermijn daar zijn ze heel goed in.

FHR JC Kortekaas, Leidschendam 25 maart 2021 - 07:38

https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen Afgelopen maand 1 aardbeving Loppersum 0.6 Als westerling vraag ik me af in hoeverre de wekelijkse schademeldingen verband hebben met: 1.Historische gaswinning 2.Huidige gaswinning 3 Maakt het voor de schade uit of we al dan niet stoppen met de gaswinning? Het lijkt er nu op dat in de weken zonder aardbevingen er meer schade wordt gemeld. Als het voor de schade niet meer uitmaakt of we al dan niet abrupt stoppen met de gaswinning, dan zou het langzaam leeg laten lopen van het gasveld een verdedigbare optie zijn. Los van het feit dat de bewoners al hun schade vergoed moeten krijgen.

Peter 29 maart 2021 - 10:01

Als de schadeafwikkeling gewoon goed wordt opgepakt, dan hoor je menig Groninger/Drent niet. Maar de pest is dat het veel te laat erkend is en wij in Nederland 100.000 commissies etc moeten hebben die overal wat van moeten vinden. Dat zorgt voor een stroperige, veel te trage afwikkeling. Als dit 15jr geleden goed was opgepakt, had je ons niet gehoord. Trek de grond maar leeg, maar compenseer ruimhartig en zorg dat ook de provincie er baat bij heeft. Inmiddels miljarden uit de grond, maar terugbetalen in wat voor vorm, ho maar.... Dit had in de Randstad plaats moeten vinden. Dan had je een compleet andere aanpak gezien.

Grunn 25 maart 2021 - 16:22

Hoi MA, helaas niets gehoord. IMG heeft het rapport op 13 januari ontvangen van de "onafhankelijke deskundige" en hun interne deskundige gaat hier ook weer na kijken. Half jaar verder nu.

Jan 26 maart 2021 - 17:02

Hier net zo. Zijn nu vanaf het indienen door de adviseur 29 weken verder....203 dagen. En dan zeggen ze dat ze het eerder afhandelen en het zelfs nog sneller gaat dat aangegeven dagen. Schade melding ingediend in eind mei 2020.....schade opgemaakt door adviseur op 31 augustus 2020. Rapport opgemaakt door adviseur en ingediend op 4 september 2020. En dus na 29 weken na ingediend te zijn nog niks. Hebben ze nu 29 weken of meer nodig voor het bekijken van een rapport?. Dus met deze laatste dagen van maart en april + mei zijn we een jaar verder.

Martin, IMG 31 maart 2021 - 12:20

Hallo Jan, 29 weken voor het afhandelen van een schademelding is inderdaad erg lang, en kan mij voorstellen dat dit frustrerend is. Ik ben niet op de hoogte van jouw dossier. Heb je hierover al contact gehad met je zaakbegeleider?

grr 25 maart 2021 - 18:51

Ach jongens, elke zaak die langer duurt dan 1 jaar: een ***extra*** €250 overlastvergoeding :))

Grunn 26 maart 2021 - 12:08

Grr, Dat is inderdaad zo

Jan 27 maart 2021 - 15:54

Gemiddelde tijd tot besluit 163 dagen....jaja, waarom zijn wij nu 204 dagen verder vanaf het moment dat het rapport bij jullie op tafel ligt? en nog niks gehoord.

MA 27 maart 2021 - 16:48

Vraag mij af hoe ze aan de cijfers komen. IMG kan dat niet verklaren en reageren ook niet.

Jan 28 maart 2021 - 19:31

Ja ze kunnen het niet verklaren. 25 mei 2020 schade gemeld. 31 augustus 2020 eindelijk de schade opgenomen door advies bureau en dese heeft hem zelfs op 4 september 2020 bij IMG ingediend. Zijn nu 204 dagen veder. Teewijl bij meerderen het rapport al binnen 6 a 7 weken op de deurmat ligt met toekenning. Als ze die terug sturen met akkoord dan hebben ze 2 a 3 weken later het bedrag op de rekening staan. En IMG kan geen uitleg geven. Ook noet op de vraag dat er nieuwe meldingen gedaan worden en toegekend en afgehandeld terwijl wij nu 204 dagen zitten te wachten. Dus nieuwe aanvragen gaan sneller dan de lopende aanvragen en dat kunnen ze ook niet verklaren.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.