11 mei 2021

11 reacties

1156 keer fysieke schade, 539 keer waardedaling

Afgelopen week kwamen er 1156 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 709 zijn er afgehandeld. Er kwamen 539 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 814 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag.

expert kijkt naar muur voor schade

977 miljoen euro

Het IMG heeft in totaal nu 977,3 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 10 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 597,3 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 380 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 175 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Het aantal schade-opnames  bedroeg 867, het aantal adviesrapporten bedroeg 647.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. Bij de laatste 2.500 besluiten is het bij 50 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Deze meldingen werden in circa 180 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 317 (2 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 71.898 besluiten genomen over 80.667 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.102 besluiten betroffen een afwijzing (7,1 procent). Afgelopen week werden 36 aanvragen afgewezen, 4 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 93.447 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 80.606 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 85.282 aanvragen afgehandeld, waarbij 21.632 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 21.574 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,1.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 43 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is licht gestegen naar 4,4 procent (was 4,3). Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 91 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.

Storing. Mogelijk niet alle schademeldingen meegeteld

Door een verstoring in een van onze systemen zijn deze week mogelijk niet alle schademeldingen die gemeld zijn op vrijdag 7 mei meegeteld. Daardoor kan het werkelijk aantal schademeldingen voor afgelopen week mogelijk iets hoger zijn dan hier gerapporteerd.

 

Reageren

K 11 mei 2021 - 16:58

Zou fijn zijn als de on hold dossiers een keer worden afgerond. Ik ben nu anderhalf jaar verder :(

Jenny, IMG 13 mei 2021 - 18:00

Anderhalf jaar wachten is inderdaad heel lang. Binnenkort geven we hier meer duidelijkheid over. U krijgt daarna bericht van ons.

Bara 13 mei 2021 - 21:40

Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen ... zijn die werkdagen of gewone dagen?

goede vraag 14 mei 2021 - 18:32

Dit is een goede vraag!

Cor, IMG 16 mei 2021 - 15:49

Gewone kalenderdagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen.

K 14 mei 2021 - 22:54

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) morrelt aan de manier waarop aardbevingsgedupeerden uit Noord-Drenthe en Groningen hun schade vergoed kunnen krijgen. De zwaarbevochten omgekeerde bewijslast zou op de schop gaan. IMG heeft meer tijd nodig om stilgelegde schadeafhandeling in Groningen en Drenthe weer te starten, loket stelt 'vergaande aanpassingen' in werkwijze voor Dat vreest de Groninger Bodem Beweging (GBB). Die heeft donderdag een brief naar Tweede Kamerleden gestuurd waarin zij worden gewaarschuwd voor een ‘terugkeer naar het NAM-tijdperk’. Ingehuurde schade-experts zouden een soort ‘gereedschapsbox’ krijgen. Daarmee moeten de experts gaan beoordelen of er sprake is van aardbevingsschade, meldt de GBB. ,,Met zo’n nieuw ‘aardbevingshandboek’ komen alle problemen die we hoopten te verkleinen met het bewijsvermoeden en de ruimhartigheid, weer terug”, stelt voorzitter Jelle van der Knoop. Bij het Groninger Gasberaad wil men er nu nog niet te veel over zeggen. Het Gasberaad laat wel weten ‘zich in essentie te kunnen vinden in de zorgen van GBB’. IMG noemt het beeld onzin Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) laat in een reactie weten dat ‘het beeld dat de Groninger weer zelf mijnbouwschade moet gaan bewijzen onzin is’. ,,We zullen komende maandag onze besluiten publiceren en dit dan nader toelichten.” Maandag presenteert het IMG - vorig jaar in het leven geroepen om alle schade veroorzaakt door bevingen en bodemdaling af te handelen - een plan hoe het in de toekomst fysieke schade wil afhandelen. Volgens betrokkenen zal dan bekend worden gemaakt dat de omgekeerde bewijslast wordt ingeperkt door de introductie van die ‘gereedschapsbox’. Twee dagen later is er een hoorzitting in de Tweede Kamer met IMG in Den Haag. Groningen en Drenthe roepen IMG op te stoppen met afkeuren vele schades aan randen bevingsgebied. 'Blijf je werk doen en trap niet ineens op de rem' Het IMG maakte een paar maanden geleden bekend dat er sprake is van ‘moeilijk verklaarbare verschillen tussen de aantallen en soorten schademeldingen in het aardbevingsgebied van Noord-Drenthe en Groningen’. Ook verschilt de beoordeling door de ingehuurde schadebureaus te veel van elkaar. Daarop legde IMG zo’n 3400 schadedossiers stil. Of schade wordt gezien als aardbevingsschade hangt nu nog te veel af van welke bureau langskomt. Terugkeer naar NAM-tijdperk De Wet bewijsvermoeden werd 31 december 2016 ingevoerd en is belangrijk voor Drenten en Groningers met aardbevingsschade. De omgekeerde bewijslast komt er namelijk sec op neer dat aardbevingsgedupeerden met schade aan hun huis niet zelf hoeven aan te tonen dat dit door de aardbevingen komt. Het bewijsvermoeden is altijd gezien als een verlichting voor de gedupeerden: schade door bevingen wordt makkelijker toegewezen en kan alleen worden weerlegd als een deskundige aantoonbaar met een andere schadeoorzaak op de proppen komt. Uit de nieuwe plannen van het IMG zouden er vaste criteria komen waaraan schade moet voldoen om aardbevingsschade te zijn. ,,Het opnieuw introduceren van een beoordelingssysteem staat haaks op de bedoeling van de Wet bewijsvermoeden. Dit is het kind met het badwater weggooien. Uitvoeringsproblemen waar het IMG mee worstelt, worden doorgeschoven naar de burger met schade. Het bewijsvermoeden is juist bedoeld om alle getouwtrek rond beoordelingsproblemen te omzeilen’’, laat Van der Knoop weten. ,,Het is een terugkeer naar het NAM-tijdperk.” GBB vreest dat dit leidt tot een explosie van bezwaarprocedures. Uitvoeringskosten zullen stijgen, stelt de vereniging.

M. 15 mei 2021 - 10:02

Wij zijn dik tevreden over de werkwijze van het IMG. Als het aan de NAM lag hadden nooit zoveel Groningers schadevergoeding kunnen krijgen. Natuurlijk verloopt het niet altijd zoals het gewenst is, maar als we naar de algemene feitelijk e situatie kijken dan verdient het IMG zeker een applaus. Bedankt IMG voor jullie uiterste inzet.

Evert 31 mei 2021 - 19:11

Uiterste inzet, applaus? Waar is dat op gebaseerd? Aanvraag ingediend op 27 november 2020 ze hebben nu een verleng termijn aangeven tot 1 november 2021.

K 15 mei 2021 - 12:38

H 15 mei 2021 - 11:00 Ik neem aan dat jij geen anderhalf/twee jaar hoefde te wachten op een schade afwikkeling. Ik neem aan dat je ook een positief besluit hebt gehad. Of zijn het allemaal aannames?

Evert 31 mei 2021 - 19:08

Binnen welke periode behoort IMG wettelijk te beslissen of de waardedaling wordt toegekend of niet, volgens de wet bestuursrecht artikel 7.10 lid 3 maximaal 18 weken nadat de aanvraag is ingediend. Klopt Dit?

Martin, IMG 1 juni 2021 - 17:50

Hallo Evert, in de Algemene wet bestuursrecht is een termijn geregeld die een bestuursorgaan, zoals het IMG, in beginsel in acht moet nemen bij het beslissen op een aanvraag. Die termijn is acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag. In die wet is echter ook geregeld dat het bestuursorgaan van die termijn mag afwijken. Van die mogelijkheid maakt het IMG gebruik wanneer er niet binnen 8 weken een besluit kan worden genomen. Wij stellen de indiener hiervan tijdig op de hoogte.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.