Verder naar inhoud

Iemand machtigen

U kunt iemand anders vragen om voor u een aanvraag te doen en af te handelen. U moet deze persoon dan machtigen. Dit kan via ons formulier of digitaal met DigiD. Bekijk hieronder per regeling wat u kunt doen.

Op tafel liggen papieren waarop een bouwtekening van een woning zichtbaar is met erachter de map met documenten van Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Schade aan een gebouw

Het makkelijkst: machtigen met formulier
Als u gebruik maakt van ons machtigingsformulier (pdf), hebben we ook de contactgegevens van de gemachtigde. De gemachtigde is onze contactpersoon. Wij bellen hem voor het maken van een afspraak voor een schade-opname. De gemachtigde kan ons ook bellen als hij vragen heeft, of bijvoorbeeld reageren op het adviesrapport. De gemachtigde ontvangt de brieven die wij versturen. U kunt allebei de voortgang van uw schademelding volgen via Mijn dossier.

De machtiging via ons machtigingsformulier geldt voor één schademelding, vanaf de aanvraag tot en met het besluit, een eventuele bezwaarprocedure en een aanvraag voor vergoeding van bijkomende kosten.

Als u iemand machtigt tijdens een lopende schademelding, bijvoorbeeld alleen voor bijkomende kosten of bezwaar, heeft de gemachtigde ook inzicht in de samenhangende dossiers.

Ook mogelijk: DigiD Machtigen
U kunt via machtigen.digid.nl iemand machtigen of zelf worden gemachtigd. Een machtiging via DigiD is geen volledige machtiging. Het geldt alleen voor digitale handelingen in Mijn dossier. De gemachtigde is bij ons niet bekend, dus de eigenaar blijft voor ons de contactpersoon.

Geen DigiD, maar wel DigiD Machtigen?
Dat kan. Bel dan naar 088 123 65 55 of vraag de persoon die u wilt machtigen om de machtiging aan te vragen via machtigen.digid.nl.
Heeft u vragen over DigiD Machtigen? Ga dan naar machtigen.digid.nl/veelgestelde-vragen of bel naar 088 123 65 55.

Juridische bijstand
Wilt u tijdens de afhandeling van uw aanvraag of bezwaarzaak hulp van een advocaat om u te begeleiden? Bijvoorbeeld om adviseurs in te schakelen, belangrijke stukken met ons te delen of termijnen te bewaken? Dan kunt u kosteloos gebruik maken van juridische bijstand via de Raad voor Rechtsbijstand.

Waardedaling

DigiD Machtigen
Een aanvraag voor een vergoeding waardedaling loopt volledig digitaal. Daarom is het makkelijker om de machtiging via machtigen.digid.nl te regelen. Deze vorm van machtigen geldt alleen voor digitale handelingen in Mijn dossier. De eigenaar blijft onze contactpersoon, voor eventuele vragen.

Geen DigiD, maar wel DigiD Machtigen?
Dat kan. Bel dan naar 088 123 65 55 of vraag de persoon die u wilt machtigen om de machtiging aan te vragen via machtigen.digid.nl.
Heeft u vragen over DigiD Machtigen? Ga dan naar machtigen.digid.nl/veelgestelde-vragen of bel naar 088 123 65 55.

Immateriële schade

Iemand machtigen op een ingediende aanvraag voor immateriële schade is alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk. Vanwege het zeer persoonlijke karakter van de Persoonlijke Impact Analyse is het belangrijk dat de aanvrager deze vragen zelf, of samen met zijn of haar gemachtigde invult.

Machtiging intrekken

Heeft u de machtiging via ons machtigingsformulier geregeld? Laat ons in een brief (Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle) of een e-mailbericht (contact@schadedoormijnbouw.nl) weten dat u de machtiging wilt intrekken. Wij bevestigen de stopzetting van de machtiging aan u en aan degene die u heeft gemachtigd.

Is de machtiging via DigiD Machtigen geregeld? Dan kunt u daar de machtiging weer intrekken.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het machtigingsformulier? Dan kunt u bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. U kunt ook langskomen bij een van onze steunpunten of uw zaakbegeleider vragen u te helpen.

 • Waar moet een ingevuld machtigingsformulier aan voldoen?

  • Alle nodige informatie moet zijn ingevuld.
  • Het formulier moet schriftelijk ondertekend zijn door de eigenaar.
  • De ingevulde informatie moet kloppen en goed leesbaar zijn.

 • Is een machtiging meteen actief?

  Als u gebruik maakt van ons machtigingsformulier, dan controleren wij het formulier eerst. U kunt dan nog niet verder met de aanvraag, maar krijgt bericht als de machtiging is goedgekeurd. Dit duurt meestal enkele dagen.

  Bij een DigiD-machtiging is de machtiging pas actief als deze geactiveerd is. Na het aanvragen van een DigiD-machtiging wordt er een brief naar u verstuurd waarin een machtigingscode staat vermeld. De gemachtigde heeft deze code en uw burgerservicenummer nodig om de machtiging te activeren. Houd er bij de aanvraag rekening mee dat het een paar dagen kan duren voordat u de machtigingscode in huis heeft.

 • Hoe lang is een machtiging geldig?

  Als u gebruik maakt van ons machtigingsformulier, dan is de machtiging geldig totdat u deze intrekt, u iemand anders machtigt of de aanvraag definitief is afgehandeld. Deze machtiging geldt ook voor een eventuele bezwaarprocedure en voor een bijbehorende aanvraag.

  De DigiD-machtiging is geldig tot het door u gekozen moment. Bij de aanvraag van de DigiD-machtiging kan zelf gekozen worden voor welke periode de machtiging moet gelden.