Verder naar inhoud

Commissie Bijzondere Situaties

De Commissie Bijzondere Situaties is per 1 september 2021 een adviescommissie van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. 

Twee kleurrijke huizen in de Groningse wijk Lewenborg.

De Commissie Bijzondere Situaties (CBS) adviseert sinds 2014 over hulp aan mensen in bijzondere situaties waar sprake is van meervoudige problematiek. Mede als gevolg van gaswinning en de versterkingsmaatregelen in het Groninger aardbevingsgebied of de gasopslag Norg.

Op deze manier levert de CBS vanuit een onafhankelijke positie een bijdrage aan maatwerkoplossingen voor mensen die in medische, psychische en financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken.

De Commissie Bijzondere Situaties brengt advies uit aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG neemt vervolgens een besluit op dit advies.

Meer informatie

Meer informatie over de CBS en haar werkwijze is te vinden op: www.vangnetbijzonderesituaties.nl.

Vanaf 1 januari 2022 kunt u met al uw vragen, signalen en klachten over zowel de schadeafwikkeling als de versterking bij de Nationale ombudsman terecht. Deze is ook bereikbaar via het emailadres: gaswinning@nationaleombudsman.nl.

Indien u nog een openstaande melding heeft bij de Onafhankelijke Raadsman, dan behoudt u uw vaste huidige contactpersoon en gaat uw dossier mee naar de Nationale ombudsman.