Verder naar inhoud

Algemene toelichting op de grafieken

De bron voor deze cijfers vormt het administratiesysteem van het IMG. Enige uitzondering hierop vormen de AOS-cijfers, die rechtstreeks door het betreffende team worden geleverd vanwege de snelle veranderingen die inherent zijn aan de afhandeling van mogelijk acuut onveilige situaties.

Wegwijzer met namen van dorpen uit het hogeland met op de achtergrond twee fietsers.

Voor de telling van schadeopnames en adviesrapporten hebben wij een aantal uitgangspunten, waarvan de belangrijkste is dat er op één schademelding maximaal één schade-opname en één adviesrapport wordt geteld. Dit betekent dat heropnames en daaruit volgende herziene adviesrapporten (bijvoorbeeld naar aanleiding van een of bezwaar) niet extra worden geteld in de bepaling van het aantal schade-opnames en adviesrapporten.

De achterliggende reden is dat wij de aantallen van schademelding, naar schade-opname, naar adviesrapport en naar afgehandelde schademelding zo goed mogelijk vergelijkbaar wil houden om een zo goed mogelijk beeld van de algemene voortgang te geven.

Daarnaast is er nog een belangrijk uitgangspunt voor de telling van het aantal schade-opnames. Soms wordt een schade-opname pas geteld bij het opleveren van een adviesrapport omdat wij geen inzicht hebben in het moment van uitvoering van een schade-opname. Dit gold bijvoorbeeld voor dossiers die van het CVW waren overgekomen (de zogenoemde CVW2000 dossiers). Maar ook voor schade-opnames die woningcorporaties en aannemers uitvoeren.

Tot slot bepalen wij de weektellingen van schade-opnames, adviesrapporten en besluiten door de totalen van vorige week van de nieuwe totalen af te trekken. Weektotalen worden niet met terugwerkende kracht aangepast. Een voorbeeld waar dit met name speelt is in de besluiten. Er zijn bijvoorbeeld herzieningen waarin een besluit tijdelijk is herroepen totdat een bezwaar is afgerond.