Verder naar inhoud

De ‘Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar' pagina is niet gevonden voor de doelgroep Jongvolwassenen die u heeft gekozen.

Kies links in het menu voor informatie die wel beschikbaar is voor Jongvolwassenen.

 • Als ik via een andere instantie een vergoeding voor immateriële schade heb ontvangen, kan ik dan voor mijn kind een vergoeding bij het IMG aanvragen?

  Ja dat kan. Daarvoor moet u wel in het aanvraagportaal aangeven dat u via een andere instantie (bijvoorbeeld via de NAM of via de rechter) een vergoeding heeft ontvangen, omdat die bij ons dan niet bekend is. We vragen hier dan ook om een bewijsdocument bij te voegen.

 • Voor hoeveel kinderen kan ik een aanvraag doen?

  U kunt voor meerdere kinderen in één keer een aanvraag doen. Zolang u de wettelijk vertegenwoordiger bent van het kind. En het kind jonger dan 18 jaar is. Dat maakt het aanvragen extra makkelijk. Houdt u er wel rekening mee dat u per kind informatie ontvangt. Dat komt omdat we iedere aanvraag apart behandelen. Bovendien kunt u dan de informatie ook makkelijk delen. Bijvoorbeeld met de andere wettelijk vertegenwoordiger of het kind zelf.

 • Hoe bepalen ouders wie het beste de aanvraag kan doen voor het kind?

  Om de aanvraag te kunnen doen moet u de wettelijk vertegenwoordiger zijn van het kind, maar hoeft u niet perse zelf een vergoeding voor immateriële schade te hebben ontvangen.
  Het is belangrijk dat minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding heeft ontvangen voor immateriële schade.

  In het belang van het kind is het wel aan te raden om onderling af te stemmen wie de aanvraag doet. En ook om de andere wettelijke vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over de aanvraag. Degene die de aanvraag doet, ontvangt alle brieven en informatie over de aanvraag.

 • Moet in geval van meerdere kinderen steeds dezelfde persoon de aanvraag doen?

  Dat hoeft niet persé. En mogelijk dat dit per kind verschilt. Om het voor u zelf makkelijk te maken, kan het soms verstandig zijn om het in één keer te doen. Maar dat bepaalt u helemaal zelf.

 • Waarom ontvangen wettelijk vertegenwoordigers informatie over de aanvraag per kind en niet voor alle kinderen in het gezin tegelijkertijd?

  Dat komt omdat we iedere aanvraag apart behandelen. Het gaat immers om een hoogstpersoonlijk recht (immateriële schade). Bovendien is het dan ook (vanuit privacy-perspectief) makkelijker om de informatie te delen. Bijvoorbeeld met de andere wettelijk vertegenwoordiger of het kind zelf. De wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen voor wie de aanvraag wordt gedaan kunnen immers van elkaar verschillen (bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen).

 • Wanneer wordt de vergoeding betaald?

  Als de vergoeding wordt toegekend, krijgt de aanvrager van ons een besluitbrief. Daarna wordt de vergoeding binnen 10 (werk) dagen gestort op het IBAN-nummer dat de aanvrager heeft opgegeven. Bij voorkeur is dit een rekeningnummer op naam van het kind zelf.

 • Wanneer is maatwerk van toepassing?

  In sommige situaties is maatwerk van toepassing, bijvoorbeeld wanneer u zelf via een maatwerktraject een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen die hoger is dan € 5.000. Als u denkt dat dat voor uw gezin geldt, neemt u dan contact op met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit?

  Bent u het niet eens met ons besluit? Dan raden we u aan om eerst te bellen met het Serviceloket. Mogelijk dat u we op die manier uw vragen of onduidelijkheden kunnen wegnemen. U kunt ook bezwaar maken. Dat doet u ook via Mijn dossier. U kunt binnen 6 weken nadat u ons besluit heeft ontvangen, bezwaar maken. Doet u dat wel op tijd omdat we anders uw bezwaar niet kunnen beoordelen.