26 mei 2020

8 reacties

Waardedalingsregeling voor ruim 120.000 Groningers groepsgewijs ingevoerd

Ruim 120.000 Groningers komen in aanmerking voor de Waardedalingsregeling die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ontwikkelt. Zo blijkt uit een eerste analyse nu de rekenmethode is vastgesteld. Vanwege de grote aantallen wordt de regeling vanaf 1 september stapsgewijs ingevoerd.

Te koop bord bij een woning

Werkwijze vaststellen

Het IMG opent op 1 juli zijn deuren en krijgt meer taken dan de TCMG. Een ervan is de vergoeding van waardedaling. Na de start stelt het IMG eerst een werkwijze vast. Vanaf 1 september begint vervolgens de Waardedalingsregeling voor woningeigenaren in de twee gemeenten met de meeste schade: Appingedam en Loppersum. Twee maanden daarna volgen meer gemeenten.

Nieuw systeem voor eenvoud

De uitvoering van de regeling is een monsterklus. Het IMG laat momenteel nieuwe ICT-systemen ontwikkelen om de procedure zo veel mogelijk te automatiseren. De Groninger heeft er dan het minst omkijken naar. Toch zullen er handmatige checks nodig zijn. Met de groepsgewijze invoering is het mogelijk de systemen en de organisatie in te regelen voor steeds grotere aantallen.

Onduidelijkheid voorkomen

Het IMG wil voorkomen dat er onduidelijkheid en vertragingen ontstaan tijdens de procedure. Een deel van de Groningers moet daarmee iets langer wachten om een aanvraag te kunnen doen. Maar daarbij geldt wel, hoe langer het duurt, hoe hoger het bedrag aan wettelijke rente dat bij de schadevergoeding wordt opgeteld.

Methode vastgesteld

Naast deze eerste analyse en dit plan van aanpak, heeft het IMG in oprichting een methode vastgesteld om te bepalen wie in aanmerking komt voor de regeling en hoe hoog de schadevergoeding moet zijn. Het IMG volgt daarin de Adviescommissie waardedaling. De methode Atlas voor gemeenten is als meest geschikt beoordeeld. Het IMG leunt zwaar op het advies van deze specialistische deskundigen vanwege de grote complexiteit van de methodes.

Ruim 120.000 eigenaren

Een eerste analyse wijst uit dat daarmee ruim 90.000 woningen in Groningen te kampen hebben gehad met verminderde waardeontwikkeling. De huizen waren, vergeleken met soortgelijke woningen in vergelijkbare, andere delen van het land, minder gewild. Circa 120.000 mensen zijn in die periode geheel of deels eigenaar geweest van een woning waar dit probleem speelde.

Methode

Voor iedereen die de woning na augustus 2012 in bezit had en heeft verkocht, wordt op basis van de verkoopprijs berekend welk bedrag werd misgelopen. Maar ook voor wie de woning nog steeds in bezit heeft, wordt dat berekend. In dat geval wordt uitgegaan van de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2019. Het is daarbij mogelijk tot op de dag nauwkeurig te berekenen om hoeveel schadevergoeding het gaat.

Percentages en postcodes

Per volledig postcodegebied (dus 4 cijfers en 2 letters) is voor iedere datum tussen augustus 2012 en 1 januari 2019 een procentuele waardedaling vastgesteld. Inclusief een extra opslag die rekening houdt met de onzekerheden in het onderzoek, lopen de percentages lopen uiteen van maximaal 18,4 procent in delen van Loppersum tot ten minste 2,7 procent waardeverschil op diverse plekken in Zuidhorn, De Marne, Aa en Hunze en Oldambt.

Procedurele uitdagingen

Voor het bepalen wie recht heeft op de compensatie voor waardedaling zijn eigendomsgegevens nodig. Het IMG maakt daarbij gebruik van data van het Kadaster. Nu al is duidelijk dat er soms een extra check nodig zal zijn op verkoopaktes, omdat het Kadaster de koopprijs regelmatig niet afzonderlijk heeft geadministreerd. Als de vergoeding wordt gebaseerd op de WOZ-waarde, is informatie nodig uit een andere databank.

Meer informatie

Niet voor alle uitzonderingen en specifieke situaties is al een uitleg beschikbaar. Het IMG komt daarnaast met een uitgebreide toelichting op de gehanteerde methodiek. Op onze pagina voor de Waardedalingsregeling wordt dit gepubliceerd.

Reageren

H. Otter 26 augustus 2020 - 09:02

Geachte IMG, ik zie dat als alles goed gaat het dorp Winsum, waar ik woon, in november aan de beurt is voor deze regeling. Krijgen wij een bericht van u, als we het kunnen aanvragen, of moet ik vanaf 1 november het zelf gewoon gaan aanvragen? Met vr gr, H. Otter Winsum

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 18:52

Woningeigenaren in de gemeente Het Hogeland ontvangen in de eerste helft van november een brochure thuis waarin staat hoe u de vergoeding voor waardedaling kunt aanvragen. Aanvragen kan eenvoudig door op deze site onder ‘aanvragen waardedaling’ in te loggen met uw DigiD. U ziet dan meteen voor welke woning(en) u een vergoeding voor waardedaling kunt aanvragen.

H. Otter 26 augustus 2020 - 09:04

Ten overvloede misschien, mijn e-mail adres is harm.otter@planet.nl

H. Otter 26 augustus 2020 - 09:04

Ten overvloede misschien, mijn e-mail adres is harm.otter@planet.nl

Artidevries@gmail.com 6 oktober 2020 - 15:30

wij wonen 30 jaar in Eelde, totaal geen scheuren. De laatste jaren vliegen de scheuren in de woning. We wonen op spiercellen dus zachte veengrond. 050 3091119

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:45

Realiseert u zich dat u uw telefoonnummer in een openbare reactie hebt geplaatst? Wat wilt u dat ik doe met uw reactie? als u vragen heeft over de Waardedalingsregeling kunt u het beste bellen met mijn collega's via 0800-4444111. Zij helpen u graag.

Erik 9 februari 2021 - 12:27

Ik heb in de krant gelezen dat het waardedalingsgebied wordt uitgebreid met postcode 9679 (mijn postcode) als ik probeer een aanvraag te doen, zegt het systeem dat mijn postcode niet tot het gebied behoort. met vr.gr.

EJ Pol 10 februari 2021 - 19:45

Beste Erik, Sterker nog: Er heeft een groot artikel in het DVHN gestaan van Rijksoverheid dat o.a. postcodegebied 9679 onder de Waardeverminderingsregeling valt...Echter heb ik gisteren(9-2-21) een afwijzing gekregen van IMG. Dit is absoluut onterecht en wil er bezwaar tegen maken, maar ik kan dat artikel nergens vinden. Kortom het is bekend, maar toch onbekend bij IMG(terwijl ik wel een tegemoetkoming heb ontvangen van IMG t.b.v. aardbevingsschade). Wanneer en in welke krant heb jij dit gelezen? Bewijzen verzamelen tegen deze instanties is het maximale wat een burger kan doen om toch zijn recht te zegevieren. En dan toch nog hopen op het geld waar ze recht op hebben......

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.