Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Algemeen directeur

  • Uren per week: 36 - 36
  • Niveau: Master - WO
  • Vakgebied: Staf en ondersteuning
  • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • Locatie: Groningen en Den Haag
  • Reageren voor:
   28 mei
   Nog 3 dagen
  • Maandsalaris: € 7.586 - € 10.125
  • Salarisniveau: schaal 17
  • Vacaturenummer: 51213
  • Plaatsingsdatum: 7 mei 2024
Direct solliciteren

Ben jij een verbindende en betrokken Algemeen directeur met gevoel voor de publieke zaak?

Als je door het Groningse landschap rijdt, zie je al gauw waarom mensen er zo graag wonen. De streek ademt rust, ruimte en vrijheid. Het is in die streek waar eind jaren vijftig diep in de bodem het Nederlands goud gevonden werd. De gaswinning heeft Nederland ongekend veel welvaart gebracht. Maar de schade voor de inwoners bleek ingrijpend. De pogingen die er sinds de beving van Huizinge zijn ondernomen om een adequaat antwoord te bieden op de vraagstukken van schade, onveiligheid, groeiende onzekerheid, stress, leed en verdriet zijn slechts deels succesvol geweest. Het is binnen deze context waar het IMG onder de bezieling van een betrokken en daadkrachtig (algemeen) directeur werkt aan het schadeherstel in al zijn facetten.

De opgave

Het IMG is op 1 juli 2020 opgericht. Het IMG heeft tot taak, vastgelegd in de Tijdelijke wet Groningen, om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslagen Norg en Grijpskerk. Het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en vervult zijn taken en bevoegdheden in onafhankelijkheid. De leidraad voor het IMG is het individuele en fundamentele recht van Groningers en Drenten op veiligheid en herstel van de schade én het recht van kinderen om zich te ontplooien. Ook hebben wij steeds oog voor de fysieke omgeving, de cultureel historische identiteit en de sociale samenhang in het gebied. Het IMG heeft zijn kernopgave verwoord in de visie Bouwen aan Herstel.

Op dit moment worden regelingen uitgevoerd rondom fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. Ook AOS (acute onveilige situatie)-meldingen worden door het IMG afgehandeld. Inmiddels is door het IMG in totaal bijna 1,9 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd: ca. 1,3 miljard euro voor fysieke schade (ca. 200.000 afgehandeld), ruim 500 miljoen euro voor waardedaling (ca. 120.000 afgehandeld) en ca. 120 miljoen euro voor immateriële schade inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren (ruim 70.000 afgehandeld). Bij het IMG werken momenteel ongeveer 900 medewerkers. 

Met de veranderingen in het schadebeleid, ingezet na de parlementaire enquête vanuit Nij begun, gaat de schadeafhandeling een nieuwe fase in, met meer focus op daadwerkelijk herstel en persoonlijk contact. Het moet milder, menselijker en makkelijker. Het IMG heeft in de afgelopen periode de nieuwe koers ingezet, deze wordt stap voor stap uitgewerkt en moet tot uitvoering gebracht worden. Deze aanpassingen stellen hoge eisen aan de organisatie: er moet nieuw uitvoeringsbeleid worden opgezet en medewerkers moeten anders gaan werken. De uitvoering moet tijdens de verandering doorgaan. Een efficiënt proces met grote aantallen moet geborgd worden in stabiele en voorspelbare productie, daarnaast vraagt de toename van de complexiteit van dossiers ruimte voor maatwerk. 

(Zelf)bewust van zijn kennis, kunde en ervaring en vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie gaat het IMG door met het verder ontwikkelen van de relaties met de Nationaal Coördinator Groningen, de landelijke, provinciale en regionale overheden, instellingen en de maatschappelijke organisaties. Dit vanuit het besef dat het IMG alleen in goede verbinding met anderen kan komen tot een uitvoering die recht doet aan en aansluit op de behoeften van gedupeerden. 

Het IMG zoekt een betrokken en daadkrachtige, op de uitvoering gerichte directeur, die de bewoners in het aardbevingsgebied als vertrekpunt neemt. Een verbinder, die heldere prioriteiten en doelen stelt en met de organisatie en medewerkers invulling geeft aan milder, makkelijker en menselijker.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis: 

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Leiding kunnen geven aan een organisatie en haar medewerkers die op korte termijn sterk moet veranderen, zowel op de inhoud/processen als op de cultuur en volwassenheid.  En daarmee een inwonergerichte, professionele en voorspelbare uitvoeringsorganisatie te realiseren. Dit vraagt om organisatiesensitiviteit, verbindend vermogen, creativiteit en daadkracht.
 • Ruime ervaring met en oriëntatie op de uitvoering is dé succesfactor voor deze functie. Het kunnen richten, inrichten én laten verrichten, daarin de rust bewaren, stappen zetten en keuzes maken. Ook als nog niet alles helder is.
 • Het vermogen hebben om schadeherstel in het aardbevingsgebied vorm te geven in samenhang met andere versterkings- en herstelmaatregelen in de regio. Dit vraagt om omgevingssensitiviteit, goede contactuele eigenschappen, historisch besef en gevoel hebben voor Groningers en Drenten en hun zorgen.
 • Ervaring in het werken onder druk van  grote publieke  en politieke belangstelling . Dit vraagt om inzicht in de politiek-bestuurlijke en interbestuurlijke verhoudingen en onder druk duidelijk en daadkrachtig kunnen blijven handelen en richting geven.
 • In staat zijn om het schakelpunt tussen het bestuur en het MT vorm te geven en om de kracht van het MT te benutten en verder te ontwikkelen. Dit vraagt om in het samenspel met het MT richting te geven bij complexe inhoud en afwegingen tussen verschillende perspectieven (juridisch, technisch en sociaal) uitvoerbaar te maken.
 • Voor deze functie is het in het bijzonder van belang om betrokkenheid te hebben bij de Groningse cultuur en geschiedenis. We zoeken naar een kandidaat met ervaring in en oriëntatie op Noord Nederland. 

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact. 

Arbeidsvoorwaarden

Bovenop je salaris ontvang je 16,37% als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Ook ontvang je een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer. De rijksoverheid werkt hybride dus vanuit kantoor, op afstand vanuit huis of op een andere plek. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; we bieden al onze medewerkers hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt het DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie www.algemenebestuursdienst.nl/professionele-ontwikkeling. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Publiek Leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Volgens de rijksbrede visie op publiek leiderschap heb je daarbij drie rollen: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie. En je staat altijd voor de drie kernwaarden: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie.
Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Kijk dan hier.

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Zij ontmoeten elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid. 

De Meldplicht financiële belangen kan van toepassing zijn. Dit betekent dat u bij uw aanstelling meldingsplichtig bent m.b.t. uw persoonlijke financiële omstandigheden over bezit van effecten en andere relevante financiële belangen. Om risico’s op (de schijn van) financiële belangenverstrengeling en/of oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie te vermijden geldt meestal dat u geen effecten of andere financiële belangen mag bezitten en verwerven. Waar mogelijk worden hierover maatwerkafspraken met u gemaakt

De selectiegesprekken vinden plaats op 26 juni in Groningen.

Heb je vragen over werken bij het IMG? Neem contact op met Tjerko

KVDV 20231030 Arbeidsmarkt Communicatie 33

Tjerko van der Wouden

corporate recruiter

Neem contact op
Neem contact op