Rekenen met de woningwaarde

De woningwaarde vormt een belangrijk onderdeel van de berekening van waardedaling van woningen. U wordt gevraagd tijdens de procedure die woningwaarde te controleren. Mogelijk heeft u daar vragen over. We hebben ze hier voor u onder elkaar gezet.

Over de woningwaarde waarmee wij rekenen

Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?

Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ-beschikking loopt?

Wat als er meerdere woningen op 1 perceel staan?

Wat als de woningwaarde niet vastgesteld is na een erfenis?

Wat als er sprake is van een WOZ-waarde voor woning inclusief later verkregen grond?

Wat als er sprake is van een koopsom voor woning plus grond met eigen WOZ?

Wat als er sprake is van één koopsom voor woning en roerende zaken?

Wat als er sprake is van een symbolisch bedrag als koopsom?

Wat als er sprake is van appartementsrecht met VvE-aandeel?

Wat als er één koopsom is voor meerdere panden?

Wat als er één koopsom is voor meerdere percelen?

Waarmee rekent u als er geen WOZ-waarde of verkoopprijs bekend is? Wat is de berekende waarde?